مجاهدت های خاموش

در طول تاریخ اسلام، عالمان، مبلغان و مجاهدان زیادی برای انجام رسالت خویش هجرت از وطن را برگزیده و با تحمل رنج و مشقت های فراوان در نشر و ترویج اسلام و مذاهب اهل بیت (ع) کوشیده اند. این سابقه هجرت برای تبلیغ دین اسلام به زمان حیات رسول مکرم اسلام (ص) می رسد. تبلیغ معارف دین با ایجاد اولین دانشگاه اسلامی توسط امام باقر (ع) و امام صادق (ع) شکلی منسجم تر گرفت و بعدها با تاسیس حوزه علمیه نجف اشرف به دست شیخ طوسی (ره) استوار شد و با تشکیل حوزه علمیه قم تا کنون ادامه یافته است.

امروزه حوزه علمیه قم با فرصتی که انقلاب اسلامی ایران برای آن ایجاد کرده است امکان گسترش معارف دین را بیش از پیش یافته است. تاسیس جامعه المصطفی در قم زمینه ای خوب برای معرفی اسلام و تشیع به جهان است به همین منظور، مبلغان و مدرسانی از حوزه قم و زیر نظر جامعه المصطفی به گوشه و کنار جهان – از آفریقا تا آسیا و از اروپا تا آمریکا – سفر کرده و با تاسیس مدارس عصری، حوزه های علمیه، دانشگاه های علوم انسانی و اسلامی و یا با تبلیغ و برگزاری دوره های کوتاه مدت مشغول انجام وظیفه دینی و سازمانی خود می گردند.

برای ثبت خاطرات، اطلاعات و تجربیات ذی قیمتی که این مبلغان و مدرسان در طول سفرهای خود اندوخته اند، مسئولان المصطفی تصمیم گرفتند تا طرحی را با عنوان «مجاهدت های خاموش» اجرا کنند که در واقع تاریخ شفاهی المصطفی است.

در این طرح با ماموران اعزامی المصطفی مصاحبه صوتی و تصویری صورت گرفته که این مصاحبه ها بعد از یک فرآیند طولانی شامل پیاده سازی، بازنویسی، ویرایش جامع علمی، ادبی و صوری آماده و منتشر می شوند. برخی از این مصاحبه ها نیز شکل نهایی گرفته و در قالب منشورات داخلی المصطفی منتشر گردیده است.

keyboard_arrow_up