دانشنامه

این اداره با توجه به ظرفیت های علمی گسترده جامعه المصطفی و پژوهشگاه و اهمیت تدوین دانش نامه ها در عرصه علم و دانش و توسعه آثار و دستاورد های علمی راه اندازی شد تا ضمن تکمیل دانش نامه های در دست تالیف، از این تجربه در راستای گسترش و توسعه عناوین دانش نامه ای و تألیف دانش نامه های جدید اقدام کند. همچنین در کنار اعضای هیأت علمی و اساتید المصطفی که تألیف، ارزیابی، داوری و ویرایش مقالات این دانشنامه ها را بر عهده دارند تعدادی از طلاب مستعد پژوهشگری برای کسب مهارت دانشنامه نویسی به عنوان شرکت در یک کارگاه کارورزی، با این اداره همکاری می کنند.

keyboard_arrow_up