پژوهشکده علوم انسانی

پژوهشکده علوم انسانی اسلامی در راستای تحقق بیانات و ارشادات مقام معظم رهبری> در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در جهت برپایی و شکوفایی تمدن نوین اسلامی به تولید علم و اندیشه در عرصه اسلامی سازی علوم انسانی و ارائه نظریات جدید در این حوزه می پردازد. این پژوهشکده از 8 گروه علمی«اندیشه سیاسی و انقلاب اسلامی، مطالعات اجتماعی و ارتباطات، اخلاق و تربیت اسلامی، مطالعات آموزشی، حقوق، اقتصاد، مدیریت و آینده پژوهی» تشکیل شده است.24 نفر عضو هیأت علمی و پژوهشگر همکار در این پژوهشکده مشغول به پژوهش هستند.

keyboard_arrow_up