اداره کل ترجمه و بازتولید

این دفتر با هدف مدیریت و راهبری تحقق نهضت ترجمه و بازتولید آثار علمی و اندیشه ای در حوزه علوم و معارف اسلامی، ترجمه متون آموزشی و نیز ساماندهی توانمندی های مترجمان غیر ایرانی در جامعه المصطفی العالمیه  تأسیس و راه اندازی شد. رفع نیازهای ترجمه ای جامعه المصطفی  از طریق به کارگیری ظرفیت های بالقوه و بالفعل، فراهم آوردن زمینه آشنایی غیر ایرانیان با معارف اسلامی و  تهیه منابع و تجهیز علمی مترجمان و دانش آموختگان المصطفی از دیگر اهداف تأسیس این اداره بوده است. ترجمه و ارزیابی متون ترجمه شده،  راه اندازی کتابخانه تخصصی ترجمه، ایجاد بانک اطلاعات مترجمان و تشکیل شورای مترجمان از مهمترین فعالیت های انجام گرفته در این دفتر می باشد.

keyboard_arrow_up