اداره کل تدوین متون درسی

این دفتر به منظور مدیریت و راهبری تدوین کتب درسی شامل آموزشی و کمک آموزشی در رشته هاو مقاطع مختلف جامعه المصطفی العالمیه در پژوهشگاه تأسیس و راه اندازی شد. بازنویسی و تبدیل متون پژوهشی به آموزشی بر اساس سرفصل های مصوب، انتخاب متن درسی از میان متون موجود، تدوین جزوات درسی، بازنگری و به‌روزرسانی متون درسی تدوین شده و باخوردگیری و اصلاح کتب آموزشی جامعه المصطفی العالمیه از جمله وظایف این دفتر می باشد. این دفتر از 2 گروه با عناوین « گروه نیازسنجی متون درسی و گروه تدوین و آماده‌سازی متون درسی» تشکیل گردیده است.

keyboard_arrow_up