کادر علمی

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

سید علیرضا عالمی

علیرضا دانشیار

اسماعیل رضوانی فر

حمید طالب

مهدی جعفری پناه

محمد حقی

محمدحسین فلاح

 

پژوهشکده ادیان و فرق

سیدحسین علوی

محمدعلی اسماعیلی

محمدصادق احمدی

غلامرضا مهدوی

محمد حسین کیانی قلاتی

حسنین لداخی

 

پژوهشکده اسلام و غرب

مرتضی مداحی

محمدعلی قمی

 

پژوهشکده علوم اسلامی

قنبرعلی صمدی

علی جدید بناب

مرتضی داودپور

محمدحسین صادقی

رحیم دهقان سیمکانی

سید محمد یزدانی

رئیس اعظم شاهد

محمدرضا ضیائی

اسدالله رضائی

عبدالمؤمن امینی

 

پژوهشکده علون انسانی 

جعفر رحمانی

محمد مهدی بهداروند

نجیب الله نوری

محمدهادی مدنی

محمدرضا رحیمی

 

ترجمه

سید توقیر عباس کاظمی

محمد بلو

یاسر ابراهیم

سابتی انگوی انزنججا

 

دانشنامه

سید احمد حسینی

سید محمدعلی رضوی

اسدلله رحیمی

حیات الله ناطقی

سیدمحمد سجادی

سید احمد هاشمی صدر

 

گروه خواهران

رقیه ابراهیمی

شروق فقیه

keyboard_arrow_up