پژوهشكده مطالعات منطقه‌اي با مطالعه وضعيت فرهنگي، ديني و اجتماعی كشورها و مناطق مختلف جهان، تلاش مي‌کند تا نگاه روشن و بينش جامع و روزآمدي را از وضعيت بين‌الملل براي مخاطبان و دست‌اندركاران ‌المصطفي(ص) در تمام سطوح فراهم نمايد. اين پژوهشكده ضمن بهره‌مندی از سوابق موجود، با رویکردی علمي- پژوهشي و تكيه بر تحليل‌ها، هماهنگ با نهادهاي رسمي بين‌المللي كشور و به اقتضای سازمان متبوع خود (المصطفی) دارای 5 گروه علمی است که به بررسی تحولات جهان می‌پردازند.

پژوهشكده مطالعات منطقه‌اي با مطالعه وضعيت فرهنگي، ديني و اجتماعی كشورها و مناطق مختلف جهان، تلاش مي‌کند تا نگاه روشن و بينش جامع و روزآمدي را از وضعيت بين‌الملل براي مخاطبان و دست‌اندركاران ‌المصطفي(ص) در تمام سطوح فراهم نمايد. اين پژوهشكده ضمن بهره‌مندی از سوابق موجود، با رویکردی علمي- پژوهشي و تكيه بر تحليل‌ها، هماهنگ با نهادهاي رسمي بين‌المللي كشور و به اقتضای سازمان متبوع خود (المصطفی) دارای 5 گروه علمی است که به بررسی تحولات جهان می‌پردازند.
این پژوهشکده در راستاي انجام وظايف محوله جهت تحليل و بررسي مباحث موردنظر و پيگيري تحولات جاري كشورها و مناطق هدف، اقدام به ارائه گروه‌بندي ويژه‌اي از كشورها نموده است كه اميد دارد با مشاركت مديران محترم و كارشناسان ارجمند به عنوان مبنايي مشترك براي اقدامات بخش‌هاي مختلف تکمیل گردد.
گروه‌های علمی این پژوهشکده به قرار ذیل می‌باشند:
1. گروه مطالعات آمریکا و اروپا
2. گروه مطالعات آسیا و اقیانوسیه
3. گروه مطالعات آفریقا و عربی
4. گروه مطالعات جهانی
5 . گروه مطالعات شیعیان،حوزه‌های علمیه و روحانیت
تعداد اعضاء ‌هیأت علمی این پژوهشکده 1 نفر و تعداد پژوهشگران همکار آن 11 نفر می‌باشد. همچنین پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای جهت بهره‌مندی از منابع پژوهشی، کتابخانه تخصصی مطالعات منطقه‌ای با 10 هزار عنوان کتاب و نیز مرکز اسناد پژوهشی را جهت استفاده پژوهشگران فراهم نموده است.
این پژوهشکده در راستای ارائه یافته های پژوهشی پژوهشگران خود در حوزه مطالعات منطقه ای، فصل‌نامه تخصصی «پژوهش های منطقه ای» را چاپ و منتشر می کند. همچنین پژوهشکده مطالعات منطقه ای جهت بهره‌مندی از دیدگاه ها و استفاده از مشاوره های علمی و پژوهشی طلاب و فضلای مناطق مختلف اقدام به تأسیس اندیشکده های کشوری و منطقه ای نموده است که در ذیل ساختار پژوهشکده فعالیت می کنند.