• انقلاب اسلامی و معنویت گرایی با تمرکز بر گرایش های معنویت گرایی در شبه قاره هند (اردو)
  • سخنرانان محترم این نشست جناب آقایان دکتر ساهد اعظم ارز پاکستان و دکتر عباس مهدی حسنی از هندوستان ضمن تعریف معنویت در لغت و فرقه های مختلف شبه قاره، به مفهوم اصیل معنویت از دیدگاه اسلام اشاره نمدند و به معنویت و سابقه و پیشینه آن در شبه قاره هند پرداختند. سپس گفتند با آمدن انقلاب اسلامی در ایران در عصر کنونی شاهد گسترش معنویت اصیل اسلامی در این دیار هستیم که نمونه آن را در منطقه کشمیر و گلگت بلتستان می توان دید که به عنوان ایران کوچک در سرزمین شبه قاره هند شناخته می شوند. می توان ادعا کرد که معنویت دینی در ادیان زنده دیگر مانند هندوئیسم و بودائیسم و مسیحیت و به ویژه در بین شیعه و اهل سنت با این انقلاب زنده گردید. امروزه مراسم اعتکاف به عنوان یکی از نمادهای معنویت در شهرها مختلف شبه قاره مانند لاهور و کراچی، کشمیر، گجرات و .. در ماه مبارک رمضان دیدنی است و این انقلاب تعبیر خواب اقبال لاهوری شاعر دیار شرق زمین را محقق کرده است که وی گفته بود « طہران ہو گر عالَمِ مشرق کا جینوا ، شاید کُرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے!» اگر تهران محورو مرکز جهان شرق شود قسمت و تقدیر جهان تغییر خواهد شد.
  • <#f:6987/>