پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
<#f:7014/>


تاریخ مطلب : 1397/11/02
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : 0 . عمومی پژوهشگاه
<#f:7010/>

جشنواره بين‌المللي پژوهشی شيخ طوسی(قدس سره) جهت تبیین و تولید دانش دینی، قرآنی و توسعه نظریه‌های اسلامی در زمینه‌های گوناگون و براساس نیازها و انتظارات جهانی، همه‌ساله برگزار می‌گردد.

جشنواره بين‌المللي پژوهشی شيخ طوسی(قدس سره) جهت تبیین و تولید دانش دینی، قرآنی و توسعه نظریه‌های اسلامی در زمینه‌های گوناگون و براساس نیازها و انتظارات جهانی، همه‌ساله برگزار می‌گردد. این جشنواره همچنین خاستگاه و بستر مناسبی برای شناسایی، معرفی و تقدیر از نوآوری‌های علمی و آثار برتر پژوهشی پژوهشگران المصطفی(ص) است. از جمله مهم‌ترین عناوین دوره‌های قبلی جشنواره می توان به موارد زیر اشاره داشت:

عاشورا پژوهی در عرصه بین الملل
بیداری اسلامی
تمدن نوین اسلامی
جغرافیای معرفتی جهان اسلام
قابل ذکر است جشنواره شیخ طوسی(قدس سره) تاکنون موفق به برگزاری 17 دوره شده است که در طول برگزاری 17 دوره‌ی جشنواره در دو بخش «فراخوان مقاله و فراخوان آثار» مجموعاً قریب 7000 اثر به دبیرخانه آن ارائه شده است. هفدهمین جشنواره با موضوع: «جهان اسلام و پدیده تکفیر؛زمینه‌ها،پیامدها،برون‌رفت‌ها» در سال جاری برگزار خواهد شد.

 

آدرس سایت جشنواره شیخ طوسی : http://tousi.miu.ac.ir