امروز : شنبه ٠٨ آذر ١٣٩٣
مرکز دراسات المصطفی (ص) العالمی
Al-Mustafa International Research Institute
فارسی | العربیه | English
پژوهشکده علوم اسلامی

«معرفی پژوهشکده علوم اسلامی»


در راستاي مأموريت بنيادين جامعة‌المصطفي(ص) العالمية در توليد علم و انديشه در حوزه علوم اسلامي و نيز پشتيباني علمي از آموزش جامعة‌ المصطفي(ص) كه صبغه اصلي آن علوم اسلامي است،‌ پژوهشكده علوم اسلامي،‌ مورد تصويب هيئت محترم امناء قرار گرفت.

گروه‌هاي اين پژوهشكده عبارتند از:

 

  • گروه قرآن و حديث
  • گروه فقه و اصول
  • گروه فلسفه و كلام و عرفان نظري
  • گروه اديان ومذاهب
  • گروه فرق و مذاهب
  • گروه تاريخ اسلام و سيره
  • گروه زبان و ادبیات
  • گروه مهدویت

عزالدین رضانژاد امیردهی


نام پدر : جلال الدین


تاریخ تولد : 1339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق علمی پژوهشی :

بيش از 20 سال فعاليت های پژوهشی در زمينه های مختلف علوم اسلامی به ويژه كلام و اخلاق و سيره. (بیش از 10 عنوان کتاب و 50 مقاله)

آثار علمی :
1- تدوین کتب پیرامون سیره معصومین (ع) انتشارات دانشگاه شهید محلاتی.
2- کلام و مباحث علمی ، جامعه المصطفی ، در دست چاپ.
3- کلام تطبیقی ، جامعه المصطفی ، در دست چاپ .
4- مقالات در زمینه فرقه های انحرافی در مهدویت، مرکز تخصصی مهدویت
5- مقالات در مجله تخصصی کلام اسلامی ، مرکز تخصصی کلام اسلامی.

پایان نامه ها
پایان نامه سطح چهار با عنوان؛ صلاه الجمعه دراسةُ فقهیة و تاریخیة. سال دفاع 1372.
پایان نامه دکتری با عنوان ؛"برهان وجودى براى اثبات وجود خدا" .سال دفاع 1374.

سوابق اجرایی مدیریتی :

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
مدير برنامه ريزی و تدوين متون درسی جامعه المصطفی
سردبير فصلنامه ی تخصصی كلام اسلامی
عضو شوراي سردبيري فصل نامه « انديشه ي تقريب»
عضو هیئت علمی مجمع عالی حکمت اسلامی

توضیحات بیشتر :

 نام گروه علمی تربیتی آموزشی: مدیر گروه علمی مستقل تبلیغ و ارتباطات ارشد ائمه جمعه
پژوهشی: مدیر گروه کلام اسلامی (پژوهشکده علوم اسلامی)


آدرس پست الکترونیک: rezanejad39@yahoo.com

1. گروه قرآن و حديث

گروه علوم قرآن و حديث در حوزه آموزش جامعهالمصطفي(ص) تعريف گرديده و در مدارس مختلف داخل و خارج از فعالترين گروهها بهشمار ميرود. جهت پشتيباني علمي و پژوهشي ساير مراکز و فعاليتهاي قرآني جامعه المصطفي(ص) در داخل و خارج، گروه علوم قرآن و حديث در پژوهشكده شكل گرفت. فصل مميز این گروه با ساير گروههاي علوم قرآن در داخل كشور، برخورداري از رويكرد بينالمللي ،تدوين متون ، پاسخگويي به شبهات مستشرقان و چالشهاي فراروي مسائل قرآني ، شناسايي و نقد جريانهاي مطالعاتي علوم قرآني در ساير كشورهاي اسلامي است.

2. گروه فقه و اصول

جامعه المصطفي(ص) به عنوان نهادي حوزوي به حوزه فقه و اصول با نگاهي راهبردي در آموزش و پژوهش توجه نموده است.این پژوهشگاه نیز بخش قابل توجهي از آموزش خود را به گروه فقه و اصول اختصاص داده است. پشتيباني علمي- پژوهشي از گروههاي آموزشي، تامين نگاهها و رويكردهاي بينالمللي جامعه المصطفي(ص) در مطالعات فقه و اصول، پرداختن به شبهات و چالشهاي معاصر فقه و اصول،اهتمام به مسائل مستحدثه فراروي جامعهالمصطفي(ص) و مسلمانان خارج كشور،مطالعات تطبيقي فقه و اصول با جريانهاي مطالعاتي كشورهاي اسلامي و مطالعات ميان رشتهاي فقه و اصول و علوم جديد،از اولويتهاي اين گروه ميباشد.

3. گروه فلسفه و كلام و عرفان نظري

در حوزه آموزش فلسفه و عرفان وکلام در یک گروه گنجانده شده است. عقلانیت و معنویت به عنوان بخش قابل توجه و گسترده ای از میراث فلسفی و عرفان شیعی مهمترین علت همگرایی و یکی شدن گروه پژوهشی فلسفه، کلام و عرفان نظری می باشد. همگرایی این سه حوزه فکری – معنوی باعث شکوفایی بحث و نقد و نظر ميشود تا از اين ظرفيت حداكثر بهرهبرداري پژوهشي شده و امکان خوانش آراء نوین در عرصه ميراث عظيم فلسفي و عرفانی فراهم گردد. در اين گروه به عرفان نظري در كنار فلسفه پرداخته شده و عرفان عملي در گروه اخلاق جای گرفته است. بررسي و نقد مطالعات فلسفي و عرفاني در كشورهاي اسلامي و غير اسلامي ، شناسايي شبهات و خلأهاي فكري، كاستيهاي فلسفه و عرفان شيعي و اهتمام به كلام جديد و قديم با رويكردي بينالمللي از اولويتهاي اين گروه می باشد.

4. گروه ادیان و مذاهب

جامعه المصطفي(ص) بهعنوان يك نهاد علمي بينالمللي در تعاملی فرهنگي با ساير اديان ، تمدنها و فرهنگها قرار دارد. شناسايي ، تدبير و جهتدهي به اين تعامل ، شناسایی مبانی معرفتی جریان های اسلامی کشورهای مسلمان ، مطالعه نقادانه اقلیت های اسلامی ، آموزش اهل سنت ، مواجهه علمی با مساله تقریب و وحدت اسلامی ، نقدوبررسی مقایسه ای ادیان و مذاهب با دین اسلام مورد اهتمام و دغدغه اصلی این گروه می باشد.گستره فعالیت جامعه المصطفی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی با اقلیت مسلمان حوزه وسيع مطالعاتي پيرامون اديان را پیش روی پژوهشگاه قرار داده ؛ كه عدم مطالعه، تبيين و بررسي دقيق آن،موجب فرصت سوزی فراوانی خواهد شد؛ که ميتواند تهديدها و چالشهايي را ايجاد نمايد. پشتيباني علمي از گروهها و مطالعات آموزشي فعال در اين حوزه بهويژه تدوين متون از اولويتهای اين گروه است.

5. گروه تاریخ اسلام و سیره

تمرکز اين گروه بر تاريخ اسلام و به ويژه تاريخ و سيره ائمه معصومين(ع) ميباشد. عمده ترین کار ویژه اين گروه خوانش مجدد تاريخ اسلام در قرون اولیه جهت ارتقاء جامعه اسلامی می باشد؛ از این رو گروه تاریخ اسلام و سیره مکمل و پشتیبان پژوهشی - آموزشی جامعه المصطفی در زمینه تاریخ می باشد. با اين حال سياست اصلي اين گروه پژوهشی اهتمام به رويكرد بينالمللي ، نقد و بررسي مباني دیگر سیره پژوهان و ترسيم افقهاي جديد در عرصه تاريخ اسلام ميباشد.

6. گروه زبان و ادبیات

زبان عربی و فارسی به عنوان دو زبان اصلی جهان اسلام ارتباط تنگاتنگي با علوم اسلامي دارد.از طرفی شکل گیری جریان های زبانی در اوایل قرن بیستم اهمیت زبان را هرچه بیشتر بر ما نمایان ساخته است. گروه ادبیات جهت كمك به تدوين متون درسي ، شناسايي و معرفي جريانهاي مطالعاتي در دنياي اسلام جهت تبادل ظرفيتها ، امكانات و قابليتها طراحي شده است.آشنایی دانش پژوهان با ویژگی ها و اهمیت ادبیات فارسی، ایجاد انگیزه و علاقه مندی در آنها ، تقویت زبان فارسی به عنوان یکی از مهنترین شاخص های وحدت و انسجام ملی ،گسترش و نشر معارف اسلامی و قرآنی از سر فصل های مهم این گروه می باشد.

7. گروه مهدویت

مهدویت علاوه بر یک اندیشه مدینه فاضله یک جامعه مطلوب و آرمانی دینی نیز می باشد. همه خواسته ها و دستورات الهی برای تحقق جامعه مطلوب در مهدویت متجلی است. نزدیک شدن به جامعه موعود ،قرار گرفتن در مسیر جامعه آرمانی ،تشبه و الگو برداری از نگاه فرهنگی به آموزه مهدویت ما را درمسیر زمینه سازی و ایجاد ارتباط با مهدیت قرار می دهد. پژوهش و مطالعاتی که تاکنون در زمینه مهدویت انجام شده با نگاه داخلی و مرتبط با جامعه ایرانی بوده است. ولی به منظورترویج فرهنگ مهدویت و آشنایی مسلمانان با آموزه های مهدوی ، عرصه پژوهش برای پاسخ گویی به شبهات در حد نیاز مخاطبان با ملیت ها و زبان و بینش های مختلف ، و همچنین نشانه هایی از حرکت آسیب زایی در تخریب عقاید و باورها مردم در جهان، گروه پژوهشی مهدوی با رویکرد بین المللی در پژوهشگاه المصطفی را از اولویت اصلی این گروه دانست.

در دست طراحی

کلیه حقوق این سایت برای پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی(ص) محفوظ است. - Copyright © 2009-2012 - All rights reserved
مرورگر پیشنهادی : Mozilla Firefox بازدید امروز : 1160 ، بازدیدکل : 3938750