امروز :
 
مرکز دراسات المصطفی (ص) العالمی
Al-Mustafa International Research Institute
 
 
فارسی | العربیه | English
 

لیست طرح‌هاي پايان يافته دفتر متون درسی

الف) ليست كتب درسي و كمك درسي چاپ شده داخل كشور
(برای دانلود جدول فوق
اینجا کلیک نمایید)

 

رديف

نام كتاب

مولف

تاريخ چاپ

1

آشنايي با اديان بزرگ

حسين توفيقي

1379

2

آشنايي با تاريخ و منابع حديثي

علي نصيري

1386

3

آشنايي با تاريخ تفسير و مفسران

حسين علوي‌مهر

1384

4

آشنايي با جوامع حديثي شيعه و اهل سنت

علي نصيري

1386

5

آشنايي با صحيفه سجاديه

محمدعلي مجدفقيهي

1385

6

آشنايي با مباني و قواعد تفسير (منطق تفسير قرآن)

محمدعلي رضايي

1387

7

آشنايي با متون حديث و نهج البلاغه

مهدي مهريزي

1385

8

آموزش احكام(ويرايش جديد)

محمدحسين فلاح‌زاده

1386

9

آموزش صرف

سيدقاسم حسيني و...

1379

10

آموزش فارسي به فارسي(كتاب چهارم و پنجم)

مركز آموزش زبان (المهدي)

1386

11

آموزش فارسي به فارسي(كتاب دوم و سوم)

مركز آموزش زبان (المهدي)

1386

12

آموزش فارسي به فارسي(كتاب ششم)

مركز آموزش زبان (المهدي)

1383

13

آموزش فارسي به فارسي(كتاب تمرين ششم)

مركز آموزش زبان (المهدي)

1383

14

آموزش كلام اسلامي (1)

محمد سعيدي‌مهر

1377

15

آموزش كلام اسلامي (2)

محمد سعيدي‌مهر

1378

16

آموزه‌هاي بنيادين علم اخلاق(1)

محمد فتحعلي خاني

1379

17

آموزه‌هاي بنيادين علم اخلاق(2)

محمد فتحعلي خاني

1379

18

آيات الاحكام تطبيقي فقه القرآن

محمد فاكر

1382

19

ادوار اجتهاد

عدنان فرحان تنها

1386

20

اعجاز قرآن

سيدرضا مودب

1386

21

الاحوال الشخصيه(2) الطلاق

سيدكاظم مصطفوي نيا

1384

22

التبليغ مناهجه و اساليبه

جعفر بچاري

1382

23

الدعا عند اهل البيت

محمدمهدي آصفي

1380

24

القصص القرآني

سيدمحمدباقر حكيم(ره)

1377

25

القواعد الفقهيه(1)

سيدمحمد حسيني قزويني

1388

26

القواعد الفقهيه(2)

سيدكاظم  مصطفوي نيا

1384

27

الهدايه في النحو

حسين شيرافكن

1380

28

تاريخ حديث

سيدرضا مودب

1384

29

تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي

محمدرضا كاشفي

1384

30

تاريخ فلسفه اسلامي

حسن معلمي و همكاران

1385

31

تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران(ريشه ها و پيامدها)

محمدمهدي باباپورگل‌افشاني

1382

32

تعريب درسنامه درايه الحديث

قاسم كعبي البيضاوي

1384

33

تعريب كتاب تاريخ عصر غيبت

انور پنام

1386

34

تفسير تطبيقي(مباني تطبيقي تفسير فريقين)

فتح‌الله نجارزادگان

1383

35

تفسير مقدماتي قرآن كريم

محمدعلي رضایي

1384

36

تفسير موضوعي 3(ترنم توحيد)

مجيد حيدري فر

1387

37

حفظ موضوعي قرآن كريم(1و2)

سیدعلی میرداماد

1384

38

حیات فکری و سیاسی امامان شیعه

رسول جعفریان

1373

39

درآمدی بر شیعه شناسی (عقاید)

علی ربانی گلپایگانی

1382

40

درآمدی بر نظام تربیتی اسلام

محمدعلی حاجی ده­آبادی

1377

41

درآمدی به تاریخ علم اصول

مهدی علیپور

1382

42

دراسات موجزه فی الخیارات و الشروط(فقه معاملات3)

جعفر سبحانی

1381

43

درسنامه تاریخ قرآن

محمدحسین محمدی

1385

44

درسنامه درایه الحدیث

سیدرضا مودب

1383

45

درسنامه عقاید

علی شیروانی

1378

46

درسنامه مفردات قرآن

غلامعلی همایی

1386

47

درسنامه وضع حدیث(جعل حدیث)

ناصر رفیعی محمدی

1384

48

درسنامه تاریخ عصر غیبت

مسعود پورسیدآقایی و همکاران

1383

49

دروس تمهیدیه فی اصول العقاید

صادق ساعدی

1380

50

دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی(ج 1)

باقر ایروانی

1380

51

دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی(ج 2)

باقر ایروانی

1380

52

دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی(ج 3)

باقر ایروانی

1380

53

دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی(ج 4)

باقر ایروانی

1380

54

دروس تمهیدیه فی القواعدالفقهیه

باقر ایروانی

1376

55

دروس فی البلاغه

معین دقیق العاملی

1383

56

دروس فی الشیعه و التشیع(تعریب شیعه شناسی)

انور پنام (الرصافی)

1383

57

دروس فی الفقه الاستدلالی من فقه العبادات (ج 1)

باقر ایروانی

1382

58

دروس فی الفقه الاستدلالی من فقه العبادات (ج 3)

باقر ایروانی

1382

59

دروس فی المناهج و الاتجاهات التفسیریه للقرآن(تعریب روشها و گرایشها)

قاسم کعبی البیضاوی

1383

60

دروس فی تاریخ الفقه و ادواره

جعفر سبحانی

1383

61

دروس فی علم الدرایه(تعریب درسنامه درایه الحدیث)

قاسم کعبی البیضاوی

1384

62

دروس فی فقه المعاملات (البیع)

سیدمحمد کاظم مصطفوی

1382

63

دروس فی نصوص الحدیث و نهج البلاغه (تعریب)

انور پنام الرصافی

1380

64

دروس موجزه فی علمی الرجال و الدرایه

جعفر سبحانی

1380

65

روش تدریس قرآن

رحمت عابدی

1388

66

رهیافتی بر علم سیاست و جنبش های اسلامی معاصر

عبدالوهاب فراتی

1378

67

زبان تصویر (1) بلمی به سوی ساحل

مرکز زبان آموزش (المهدی)

1385

68

زبان تصویر(2) رنگ ها

مرکز زبان آموزش (المهدی)

1384

69

زبان تصویر(4) یاسهای وحشی

مرکز زبان آموزش (المهدی)

1384

70

زبان تصویر(5) سفیر

مرکز زبان آموزش (المهدی)

1384

71

سنت های اجتماعی الهی از منظر قرآن

احمد مرادخانی

1386

72

سیر تدوین وتطور تفسیر علمی قرآن

ناصر رفیعی محمدی

1386

73

سیمای جهاد و مجاهدان در قرآن کریم

علی شیروانی

1381

74

علم درایه الحدیث تطبیقی

انور پنام (الرصافی)

1384

75

علم الدرایه تطبیقی

سیدرضا مودب

1382

76

علم درایه المقارن

انور پنام (الرصافی)

1384

77

فرق و مذاهب کلامی

علی ربانی گلپایگانی

1381

78

فلسفه اخلاق

محمد فتحعلی خانی

1377

79

فلسفه اخلاق

حسن معلمی

1384

80

قرآن و مستشرقان1(آشنایی با استشراق و اسلام شناسی غربیان)

محمدحسن زمانی

1388

81

کلام تطبیقی 2 (توحید، صفات، عدل الهی)

علی ربانی گلپایگانی

1382

82

کلام تطبیقی 3 (نبوت، امامت، معاد)

علی ربانی گلپایگانی

1385

83

مبانی جامعه شناسی

مجید کافی

1386

84

مبانی و روش های تفسیری

محمدکاظم شاکر

1382

85

معجم الافعال المتداوله و مواطن استعمالها

سیدمحمد حیدری

1382

86

معرفت شناسی (فلسفه تطبیقی)

حسن معلمی

1384

87

معرفه ابواب الفقه

محسن فقیهی

1380

88

منطق تفسیر قرآن2(روشها و گرایشهای تفسیری قرآن)

محمدعلی رضایی

1386

89

منطق مقدماتی

ابوالفضل روحی

1386

90

موجز الادب العربی و تاریخه

محمدعلی آذرشب

1377

91

نافذه علی الفلسفه

صادق ساعدی

1380

92

نظام حقوقی اسلام

جلیل قنواتی

1377

93

نقد و بررسی ترجمه های قرآن (منطق ترجمه قرآن)

محمدعلی رضایی

1386

94

نقش حسابداری درتوسعه اقتصادی

برزوزاده و گلمکانی

1385

95

واژه شناسی قرآن مجید (مفردات قرآن)

غلامعلی همایی فوزانی

1383

96

وعایه الحکمه فی شرح نهایه الحکمه

حسین عشاقی اصفهانی

1382

97

منطق تفسير قرآن1

محمدعلي رضايي اصفهاني

1387

98

ايضاح الحكمه

علي رباني گلپايگاني

1387

99

تحليل قصص

محمد شريفاني

1387

100

تاريخ آموزش در اسلام

حسين حسين‌زاده شانه‌چي

1388

101

تاريخ فلسفه غرب

مهدي بنايي جهرمي

1388

102

آشنايي با علوم قرآن

محمدباقر سعيدي روشن

1388

103

تاريخ تحليلي مغرب

محمدرضا پاك

بزودي

104

تاريخ تحليلي آندلس

محمدرضا پاك

بزودي

105

مسائل جديد كلامي1

عبدالحسين خسروپناه

1388

106

تعريب درسنامه تاريخ حديث

سيدعبدالكريم حيدري

بزودي

107

تعريب اعجاز قرآن

عباس كعبي

بزودي

108

تعريب تاريخ علم اصول

علي ظاهر

بزودي

109

تعريب وضع حديث

عباس كعبي

بزودي

110

مسائل جديد كلامي و فلسفه دين(2)

عبدالحسين خسروپناه

بزودي

111

مسائل جديد كلامي (3) كلام پيشرفته

عبدالحسيني خسروپناه

بزودي

112

مفاهيم نحو(1)

محمودرضا عصاري

1388

113

تجزيه و تركيب

حسين شيرافكن

1388

114

نحو(2)

محمودرضا عصاري

1388

115

النحو جامع(3)

سيدحميد جزايري

1388

116

شناخت استعمار

مصطفي اسكندري

بزودي

117

درآمدي بر مباحث علم كلام

عزالدين رضانژاد

بزودي

118

فرقه شناسي

عزالدين رضانژاد

بزودي

119

تهذيب جواهر البلاغه

امير اميني

بزودي

120

اصول الفقه (دروس في اصول الفقه المقارن)

مجيد نيسي

بزودي

121

قواعد فقيه (ويراست دوم)

سيدكاظم مصطفوي نيا

بزودي

122

فقه معاملات بانكي

سيدعباس موسويان

بزودي

123

افق تاريخ و تفسير مفسرين(آشنايي با تاريخ و تفسير مفسران)

جعفر خزاعي

بزودي

124

منطق تكميلي

عسكري سليماني اميري

بزودي

125

تعريب مفردات قرآن

رافد كريمي

بزودي

126

البرنامج التدريسي للحلقه الثانيه

عيداني

بزودي

127

اصول و طراحي مباني كتاب درسي

محمد شريفي نيا

بزودي

 

 

 
کلیه حقوق این سایت برای پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی(ص) محفوظ است. - Copyright © 2009-2012 - All rights reserved
مرورگر پیشنهادی : Mozilla Firefox بازدید امروز : ، بازدیدکل :