امروز : جمعه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٨
Al-Mustafa International Research Institute
پژوهشکده انقلاب اسلامی

«معرفی پژوهشکده انقلاب اسلامی»

پيروزي انقلاب اسلامي و شكلگيري نظام مقدس جمهوري اسلاميبهعنوان مؤثرترين رخداد فرهنگي قرن اخير عرصههاي مطالعاتي مهمي را فراروي جامعةالمصطفي(ص) وطلاب آن قرار داده است. اين مطالعات اگرچهبا دیگر گروه ها همپوشانی دارد اما از منظر خاص انقلاب  اسلامی قابل تمايز وتوجه است. عمده دليل تشکیل اين پژوهشكده نيازهاي متعدد پیش روی جامعه المصطفي(ص)  در عرصه آموزشی ، پژوهشی و تربیتی فرهنگی و  نیزضرورت اجتناب ناپذير پرداختن بهموضوعات مرتبط با انقلاب اسلامي همچون زمینه ها ، برایند ها ، فرایند ها ،موانع و تجارب است.

گروه‌های این پژوهشکده عبارتند از:

  1. گروه مطالعات انديشه‌هاي امام و رهبري
  2. گروه مطالعات روحانيت و حوزه‌هاي علميه
  3. گروه انقلاب اسلامي

1- گروه مطالعات انديشه هاي امام و رهبري

مطالعه و بررسي انديشه‌هاي امام و رهبري ، ترجمه ، نشر و بومي‌سازي آن براي مخاطبان خارج كشور از مهمترین برنامه های این گروه است.

2-گروه مطالعات روحانيت و حوزه هاي علميه

جامعة‌ المصطفي(ص) به عنوان نهادي حوزوي بر حفظ هويت حوزوي خود اصرار ميورزد . تدوين تجارب موفق حوزههاي علميه، بررسي ابعاد، ظرفيتها، فرصتها، تهديدها و آسيب‌هاي نهاد روحانيت ، رصد جريانهاي موجود ، استفاده از تجارب گذشته برای داشتن آينده‌اي هدفدار و جهت‌مند براساس راهبرد ها و راهکارهای پیشنهادی این گروه است. مطالعه، تدوين و بهره‌گيري از تجارب حوزههاي علميه در سراسر دنياي اسلام.

3-گروه انقلاب اسلامي

مطالعه و تبيين و تبليغ انقلاب اسلامي و ترسیم ابعاد مختلف نظري و عملي آن، تبیین مؤلفه‌ها و عناصر اساسي و بنيادين انقلاب و ريشه‌هاي انقلاب اسلامي، تحلیل عوامل تداوم و تقويت انقلاب، و نیز عوامل ركود و انحراف از مسير انقلاب و... از ضرورتهاي مطالعاتي - پژوهشي جامعةالمصطفي(ص) است . این مهم با بصيرتي هوشمندانه براي طلاب جامعةالمصطفي(ص)، مسلمانان و مخاطبان در خارج كشور تبيين، تدقيق و ارائه می شود. بومي‌سازي ادبيات انقلاب اسلامي براي مناطق و كشورهاي مختلف از جمله فعاليتهاي اين گروه است.
کلیه حقوق این سایت برای پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی(ص) محفوظ است. - Copyright © 2009-2012 - All rights reserved
مرورگر پیشنهادی : Mozilla Firefox بازدید امروز : 826 ، بازدیدکل : 6830894