پژوهشکده مطالعات منطقه ای: گزارشی از نشست سیاست گذاری فرهنگی ایران در تاجیکستان
نشست سیاست گذاری فرهنگی ایران در جمهوری تاجیکستان با همت پژوهشکده مطالعات منطقه ای برگزار شد.
19 خرداد 1400
آیین رونمایی: آیین رونمایی از ترجمه اسپانیولی و انگلیسی کتاب دکتر حقی
دکتر حقی گفت:کارگروه‌های مختلف در راستای اهداف کتاب و سرفصل‌ها تشکیل شدوقرعه به نام بنده افتاد تا این اثر را تدوین کنم.
5 تیر 1400
اکبر مختاری: خطر همسایگی دوباره با طالبان
طالبان امروز میتواند خطرناکتر باشدچراکه باانجام مذاکرات صلح با آمریکا و برخی قدرتها خودرادارای مشروعیت بیشتری احساس می کنند
5 تیر 1400
دکتر مرتضی اشرافی: جریان‌های اسلامی آسیای مرکزی طرحی برای دولت ندارند
پژوهشگر المصطفی گفت: جریان‌های اسلامی آسیای مرکزی طرحی برای حاکمیت بهتر و ایجاد دولت اسلامی ندارند.
7 تیر 1400
دکتر سیدعلیرضا عالمی: طالبان پروژه ای فراتر از افغانستان
بازیگری طالبان درافغانستان در اصل بازیگری جدی در مقابل جریان شیعی در تمدن اسلامی تبدیل خواهد شد
7 تیر 1400
دکتر عالمی و دکتر محمدی: گزارش نشست دولت افغانسان و مواجهه با جریان طالبان؛ سناریوها و پیامدها
در این نشست عرصه های مواجهه با طالبان در سه بخش مواجهه منطقه ای و بین المللی، ملی و جریانی با طالبان گونه شناسی شد.
15 تیر 1400
دکتر مرتضی اشرافی: هنر حسینی ماندن و حسینی اندیشیدن
عظمت قیام امام حسین(ع)به گونه ای است که همه آزادگان وآزاد اندیشان جهان،حرکت های آزادیخواهانه خودرامتاثرازآن می دانند.
17 مرداد 1400
ارائه مقاله دکتر مرتضی اشرافی و عبدالحسین عموری : جهانی شدن، عقلانیت، همگرایی و تمدن نوین اسلامی
ارائه مقاله دکتر مرتضی اشرافی و عبدالحسین عموری در همایش بین المللی گرگان
20 مهر 1400
دکتر حقی عنوان کرد: مناقشات مرزی اخیر آذربایجان–ارمنستان وتاثیرآن برفعالیت جریانهای اسلامی
با گذشت حدود یکسال ازجنگ قره باغ و قراردادی که ارمنستان و آذربایجان منعقد کردند،پس لرزه های این جنگ وقرارداددرحال نمایان شدن است.
سخنرانی علمی عضو پژوهشکده مطالعات منطقه ای: ارائه مقاله دکتر محمد حقی در همایش بین المللی بیانیه گام دوم انقلاب و جهان اسلام
دکتر محمد حقی عضو پژوهشکده مطالعات منطقه ای در همایش بین المللی بیانیه گام دوم انقلاب و جهان اسلام مقاله ارائه داد.
تأثیر انقلاب اسلامی بر جریان های اسلامی و بیداری اسلامی تبیین شد: ارائه مقاله دکتر مرتضی اشرافی در همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ فرهنگ و بیداری اسلامی
دکتر مرتضی اشرافی در همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ فرهنگ و بیداری اسلامی مقاله ارائه داد.
در همایش بین المللی سید جمال الدین اسد آبادی: برگزیده شدن دو مقاله از پژوهشکده مطالعات منطقه ای
دو مقاله از پژوهشکده مطالعات منطقه ای در اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ فرهنگ و بیداری اسلامی برگزیده شدند

نشست ها

مقالات

تأثیرارزشهاوهنجارهاازمؤلفه های سرمایه اجتماعی برانقلابهای مخملی
تأثیرارزشهاوهنجارهاازمؤلفه های سرمایه اجتماعی برانقلابهای مخملی
نویسنده : دکتر مرتضی اشرافی
تاریخ : 11/10/1278 12:00:00 ق.ظ
آینده ‏پژوهی جریان‏های تکفیری و انقلاب اسلامی
آینده ‏پژوهی جریان‏های تکفیری و انقلاب اسلامی
نویسنده : دکتر محمد حقی
تاریخ : 11/10/1278 12:00:00 ق.ظ
واکاوی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر بازآرایی بیداری اسلامی
واکاوی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر بازآرایی بیداری اسلامی
نویسنده : دکتر مرتضی اشرافی
تاریخ : 11/10/1278 12:00:00 ق.ظ
بررسی علل و زمینه های پیوستن به داعش؛ با تاکید بر اروپا
بررسی علل و زمینه های پیوستن به داعش؛ با تاکید بر اروپا
نویسنده : یعقوب توکلی . محسن محمدی
تاریخ : 11/10/1278 12:00:00 ق.ظ
بررسی تاریخی اوضاع اجتماعی – سیاسی مسلمانان منطقه آسیای مرکزی
بررسی تاریخی اوضاع اجتماعی – سیاسی مسلمانان منطقه آسیای مرکزی
نویسنده : نصرالله حسین زاده
تاریخ : 16/03/1397 12:00:00 ق.ظ
خطر افراط گرایی مذهبی و تاسیس دولت اسلامی فانو در آسیای مرکزی
خطر افراط گرایی مذهبی و تاسیس دولت اسلامی فانو در آسیای مرکزی
نویسنده : دکتر مرتضی اشرافی
تاریخ : 17/10/1396 12:00:00 ق.ظ

پژوهشگران

گزارش های تصویری

بیست و دومین جشنواره بین­ المللی پژوهشی شیخ طوسی