رفع نیازهای ترجمه المصطفی(ص)از طریق به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل؛ فراهم نمودن زمینه‌ آشنایی ملیت‌ها با معارف اسلامی از طریق ترجمه؛ فراهم نمودن منابع و تجهیز علمی مترجمان و دانش‌آموختگان المصطفی(ص)؛ بازخوانی، تأثیرگذاری و آشنایی با افکار و جریانات فکری جوامع و ملل؛ زمینه‌سازی ارتباط علمی مترجمان و اندیشمندان داخلی و خارجی؛ از جمله مهم‌ترین اهداف در تأسیس اداره کل ترجمه بوده‌اند.

این واحد با هدف تحقق نهضت ترجمه و بازتولید آثار علمی در حوزه معارف اسلامی و ترجمه‌ی متون علمی- آموزشی جامعه المصطفی(ص) و با توجه به اصول اهتمام به نهضت ترجمه منابع اسلامی و ساماندهی توانمندی‌های مترجمان غیر ایرانی المصطفی ص، تأسیس شده است.

رفع نیازهای ترجمه المصطفی(ص)از طریق به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل؛ فراهم نمودن زمینه‌ آشنایی ملیت‌ها با معارف اسلامی از طریق ترجمه؛ فراهم نمودن منابع و تجهیز علمی مترجمان و دانش‌آموختگان المصطفی(ص)؛ بازخوانی، تأثیرگذاری و آشنایی با افکار و جریانات فکری جوامع و ملل؛ زمینه‌سازی ارتباط علمی مترجمان و اندیشمندان داخلی و خارجی؛ از جمله مهم‌ترین اهداف در تأسیس این مرکز بوده‌اند.
اهم فعالیت‌های مرکز ترجمه عبارت‌اند از :
1- انجام ترجمه‌های درخواست شده و ارزیابی ترجمه‌های انجام‌شده در کلیه واحدهای داخل و خارج المصطفی ص.
2- تأسیس کتابخانه تخصصی ترجمه و برنامه‌ریزی و اجرای اولیه طرح بانک اطلاعات مترجمان المصطفی(ص).
3- برنامه‌ریزی و تشکیل شورای مترجمان المصطفی(ص) و تشکیل پرونده برای مترجمان شناسایی‌شده.
4- برگزاری جلسات بارش فکری جهت آماده‌سازی اسناد راهبردی ترجمه، فرایند ترجمه، ارزیابی آثار ترجمه‌شده و... .
5- طراحی و آماده‌سازی اطلاعات جهت تدوین نرم‌افزار آثار ترجمه‌شده المصطفی(ص).
6- برقراری ارتباط با نهادهای ترجمه همسو در سایر نهادهای حوزوی و دینی.

شرح وظایف مدیریتی:

1.      تنظیم سند راهبردی، پیگیری تصویب و اجراسازی آن و تعیین چشم انداز ترجمه در بازه میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت.

2.      تهیه و تنظیم آیین نامه­ها و دستور­العمل­ها.

3.      بررسی و بهسازی فرایندها و روش­های عملیاتی نیازسنجی، ترجمه، ارزیابی و بازخوردگیری.

4.      بهسازی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، ارتباط گیری و ایجاد فضا و بستر بهینه برای تعامل با موسسات همسو و مترجمان. دانش افزایی و ارتقاء مهارت برای مترجمان و همکاران اداره کل ترجمه.

5.      برنامه ریزی و حرکت به سوی ایجاد قطب­ها و گروه­های زبانی فعال.

6.      توسعه محدوده جغرافیایی و زبانی قسم ترجمه.

7.      پیش بینی و ترمیم و ارتقاء بودجه سالانه.

شرح وظایف امور ترجمه، ویرایش، ارزیابی و نیازسنجی در مرکز ترجمه

1-    پیگیری و به سرانجام رسانی ترجمه­های کتب، مقالات و کلیه متون و آثار مصوب.

2-    انجام امور اداری و مالی و پرداخت­های تمامی قراردادهای ترجمه و پیگیری مشکلات مرتبط با هر قرارداد.

3-    پیگیری و نظارت بر فرایند ارزیابی ترجمه­ها در دو بخش ترجمه­های مرکز ترجمه و ترجمه­های درخواستی کلیه بخش­های المصطفی(ص)

4-    ارائه گزارشات و شرح فعالیت­های ترجمه و ارزیابی به شکل دوره­ای.

5-    ارائه گزارشات فعالیت­ها در موارد خاص.

6-    برنامه ریزی و برگزار نمودن نشست­های علمی در بخش ترجمه با همکاری بخش­های مرتبط در مرکز ترجمه و پژوهشگاه.

7-    طراحی و تدوین کاربرگ­ها و فرم­های اختصاصی ترجمه و ارزیابی.

8-    نیاز سنجی ترجمه کتب در خواستی.

9-    بررسی و پالایش درخواست­های ترجمه، ارزیابی و نیازسنجی واصله.

10-برقراری ارتباط با مترجمان و دریافت نظرات و مشاوره در موارد تخصصی از آنان.