پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
شماره های تماس
دفتر ریاست 02532133334
اداره ارتباطات علمی و گفتگوی ادیان 02532133311
اداره فناوری اطلاعات و پژوهشگاه مجازی 02532133360
اداره کل ترجمه 02532133428
اداره کل تدوین متون درسی 02532133386
معاونت اداری مالی 02532133304
معاونت پژوهش 02532133335
پژوهشکده علوم اسلامی 02532133388
پژوهشکده علوم انسانی 02532133370
پژوهشکده مطالعات منطقه ای 02532133348
پژوهشکده ادیان و فرق 02532133351
پژوهشکده اسلام و غرب 02532133426
دانشنامه نماز جمعه 02532133453
اطلاعات تماس
آدرس : قم, بلوار امین, سه راه سالاریه, مجتمع امین, ساختمان سوم, پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص)
کد پستی : 3713954581
دورنگار : 02532133340
پست الکترونیک : pazhoheshgaah@miu.ac.ir , pazhuheshgah@gmail.com