تاریخ مطلب : 12/03/2019
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : 0 . عمومی پژوهشگاه
پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص) با همکاری موسسه آینده روش برگزار کرد

در این پیش نشست که با همکاری پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص) و موسسه آینده روش برگزار گردید، دو نفر از پژوهشگران گروه مهدویت مقالات خود را ارائه نمودند. در ادامه اساتید حضار و کارشناسان حاضر در جلسه، ضمن استقبال از مقالات به نقد و بررسی مقالات ارائه شده پرداختند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص)، کمیسیون تخصصی پانزدهمین دکترین مهدویت در جامعة المصطفی(ص) روز سه شنبه 14 اسفند ماه برگزار گردید.

در این نشست که با همکاری پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص) و موسسه آینده روش برگزار گردید، دو نفر از پژوهشگران گروه مهدویت مقالات خود را ارائه نمودند. در ادامه اساتید حضار و کارشناسان حاضر در جلسه، ضمن استقبال از مقالات به نقد و بررسی مقالات ارائه شده پرداختند.

«آسیب شناسی تطبیق نشانه های ظهور» نخستین مقاله بود که از سوی حجت الاسلام والمسلمین آقای مرتضی داود پور پژوهشگر پزووهشگاه المصطفی، ارائه گردید. استاد داود پور ضمن بیان جایگاه مهدویت و هجمه ها و آسیب های واردشده به این اندیشه مترقی؛ ناآگاهی مردم، ساده لوحی و عشق افراطی را از مهم‌ترین تهدیدهای داخلی مسئله مهدویت دانستند که وظیفه علما را در این زمینه صیانت و حفاظت از این اندیشه و پاسخ به شبهات و تحریفات است.

ایشان در ادامه مسئله تطبیق‌گرایی را از مباحث و چالش‌های مهم فرهنگ مهدویت دانستند که به گونه‌های مختلف در عرصه اجتماعی مانند مصداق تراشی دروغین؛ عرصه فکری و اعتقادی مانند توقیت؛ عرصه سیاسی متنند پیدایش فرق انحرافی و همچنین عرصه فرهنگی نظیر شتاب‌زدگی در تحقق ظهور به تفکر مهدویت ناب آسیب می‌زند.

در ادامه نشست، پژوهشگر پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی(ص) جناب حجة الاسلام  والمسلمین آقای دکتر شهبازیان ضمن بیان نکاتی درباره همایش پانزدهم دکترین مهدویت، بحث خود را با موضوع «کاوشی در رجعت با تأکید  بر انحرافات شیخیه، بهایئت و احمد اسماعیل بصری  ارائه نمود.

وی بحث رجعت را وجه تمایر تفکر شیعه از اهل سنت دانست که فرق نوپدید مانند شیخیه، بهایئت و یمانی با سردمداری احمد اسماعیل بصری تحریفات و شبهاتی را نسبت به آن مطرح می‌کنند.

از نگاه ایشان، یکی از دیدگاه‌های انحرافی این جریانات در مسئله مهدویت، ادعای عدم هم‌زمانی رجعت با دوران ظهور است که با استفاده از دیدگاه‌های متقدمین شیعه مانند شیخ مفید و همچنین روایات وارده شده در این زمینه، می‌توان از اساس این شبهه را رد کرد.

تحریف دیگر این گروه‌ها بنابه سخنان دکتر شهبازیان، ادعای رخداد رجعت در عالمی دیگر بین آسمان و زمین است که دیدگاه مزبور نیز با توجه به کافی نبودن ادله مدعیان و البته مخالفت آن  ادله نقلی معتبر قابل قبول نیست.

استاد شهبازیان، تحریف دیگر این جریان را در مسئله رجعت، انطباق مباحث آن با سردمداران مهدویت انحرافی است. از جمله آن‌ها تطبیقی است که بهائیت ارائه نموده‌اند و از رجعت امام حسین(ع) به رجعت فرد منحرفی چون حسینعلی نوری مطرح کرده اند.

در ادامه این نشست کارشناسان محترم پژوهشگاه و موسسه آینده روشن نقدها و دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح کردند.