پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
تاریخ مطلب : 1398/10/26
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : اداره کل ترجمه
<#f:7085/>

مولف محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محسن ملک افضلی که از اعضای هیات علمی پژوهشگاه بین المللی المصطفی هستند، کتاب "مختصر حقوق اساسی؛ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" را به منظور ارائه متن درسی واحد درسی مذکور و به سفارش دانشگاه معارف تالیف نموده­اند. این کتاب در ضمن 13 فصل و یک ضمبمه با رویکردی توصیفی و تحلیلی به تبیین مفاهیم، مبانی و اصول قانون اساسی پرداخته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سومین دستاورد مهم آن به شمار می رود. با توجه به اینکه قانون اساسی، اهداف، آرمان ها، اصول، ارزش ها، حقوق اساسی، ساختارهای کلان و نهادهای کشور را در بردارد، علاوه بر آشنایی با اصول آن، فهم دقیق، مبانی اصول قانون اساسی، بیش از همه برای دانشجویان ضروری است. به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، درس «آشنایی با قانون اساسی» را به عنوان یکی از دروس عمومی و درس انقلاب اسلامی به تصویب رسانده است.

مولف محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محسن ملک افضلی که از اعضای هیات علمی پژوهشگاه بین المللی المصطفی هستند، کتاب "مختصر حقوق اساسی؛ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" را به منظور ارائه متن درسی واحد درسی مذکور و به سفارش دانشگاه معارف تالیف نموده­اند. این کتاب در ضمن 13 فصل و یک ضمبمه با رویکردی توصیفی و تحلیلی به تبیین مفاهیم، مبانی و اصول قانون اساسی پرداخته است.

اداره کل ترجمه پژوهشگاه المصطفی با هماهنگی دانشگاه معارف و نشر معارف اقدام به ترجمه این اثر برای مخاطبین انگلیسی زبان خود نموده است. جناب آقای دکتر علی ابراهیمی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد مسئولیت ترجمه این اثر را بر عهده داشتند.

ترجمه این کتاب به اتمام رسیده و برای سیر فرایندهای نشر، به کمسیون ممیزی نشر ارسال گردیده است.

فصول سیزده­گانه کتاب عبارتند از: کلیات؛ مبانی نظام جمهوری اسلامی (جمهوریت و اسلامیت نظام، پایه های ایمانی و مردمی، حاکمیت الهی)،؛ اهداف و سیاست های نظام (داخلی و خارجی)؛ حقوق ملت ۱ (مفهوم حقوق و آزادی های عمومی، اسلام و حقوق شهروندی، حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)؛ حقوق ملت ۲ (حقوق قضایی، حقوق شهروندی اقتصادی و حقوق شهروندی فرهنگی)؛ شکل حکومت و قوای سازنده آن؛ رهبری ۱ (جایگاه رهبر، ویژگی های رهبر، گزینش رهبر، پایان دوره رهبری و مسئولیت های رهبر)؛ رهبری ۲ (ولایت مطلقه در قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبر در قانون اساسی)؛ قوه مقننه۱ (جایگاه مردمی قوه مقننه، ترکیب قوه مقننه، وظایف مجلس شورای اسلامی)؛ قوه مقننه۲ (رکن دوم قوه مقننه: شورای نگهبان)؛ قوه مجریه (نوع قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، ارکان قوه مجریه، مقامات سیاسی قوه مجریه)؛ قوه قضائیه (اهمیت و جایگاه و اعمال قوه قضائیه، وظایف قوه قضائیه، مقامات قوه قضائیه)؛ نهادهای خاص (مجلس خبرگان، شوراها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای بازنگری قانون اساسی) . در ضمیمه کتاب متن قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است.