پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
تاریخ مطلب : 1398/10/11
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : اداره کل ترجمه
<#f:7085/>

کتاب "آشنایی با متون حدیث و نهج البلاغه" تالیف استاد محترم آقای مهدی مهریزی که در 224 صفحه توسط انتشارات المصطفی منتشر گردیده است از جمله کتاب های اموزشی المصطفی است در مرکز تدوین متون آموزشی پژوهشگاه بین المللی المصطفی تدوین گردیده است.

کتاب "آشنایی با متون حدیث و نهج البلاغه" تالیف استاد محترم آقای مهدی مهریزی که در 224 صفحه توسط انتشارات المصطفی منتشر گردیده است از جمله کتاب های اموزشی المصطفی است در مرکز تدوین متون آموزشی پژوهشگاه بین المللی المصطفی تدوین گردیده است. با توجه به تدریس این کتاب در سایر مراکز آموزشی المصطفی در کشورهای دیگر و نیز متن آموطشی بودن این کتاب در برخی مراکز آموزشی شیعی در خارج از کشور ضرورت ترجمه این کتاب در بخش نیاز سنجی اداره کل ترجمه پژوهشگاه صورت گرفت  بعد از طی فرایندهای تصویب و تعیین مجری، ترجمه انگلیسی کتاب در سال96 آغاز شد. 

بحول و قوه الهی و با همت مترجم محترم جناب آقای دکتر سید عبدالمجید طباطبایی لطفی ترجمه اثر به پایان رسده و توسط ارزیابان محترم نیز ارزیابی و در حال حاضر در مرحله اعمال اصلاحات نهایی توسط مترجم محترم قرار دارد.

امیدواریم تا پایان سال، ترجمه این اثر به زبان انگلیسی نهایی شده و برای طی فرایند نشر به انتشارات المصطفی ارسال گردد. لازم به ذکر است این اثر پیش از این به زبان فرانسوی نیز ترجمه و در سال 1396 منتشر گردیده است