پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
تاریخ مطلب : 1398/01/22
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : پژوهشکده اسلام و غرب
<#f:7085/>

به همت پژوهشگاه بین المللی المصطفی کتاب فطرت نوشته شهید مطهری به زبان انگلیسی ترجمه و در مرکز بین المللی نشر المصطفی(ص) منتشر گردید

به همت پژوهشکده اسلام و غرب پژوهشگاه بین المللی المصطفی کتاب فطرت نوشته استاد شهید مطهری توسط جناب اقای منصور لیمبا به زبان انگلیسی ترجمه و در انتشارات المصطفی(ص) منتشر و در اختیار علاقمندان به آثار استاد قرار گرفت.