پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
تاریخ مطلب : 1398/08/14
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : 5 . پژوهشکده اسلام و غرب
<#f:7085/>

به همت پژوهشگده اسلام و غرب پژوهشگاه کتاب خ‍ان‍واده‌ در ن‍گ‍رش‌ اس‍لام‌ و روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ به زبان انگلیسی ترجمه و در مرکز بین المللی نشر المصطفی(ص) منتشر گردید

کتاب "خ‍ان‍واده‌ در ن‍گ‍رش‌ اس‍لام‌ و روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ " اثر استاد ارجمند دکتر محمد رضا سالاری که توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری انتشارات سمت تدوین و منتشر گردیده بود، توسط جناب آقای مهدی آزادی در پژوهشکده اسلام و غرب پژوهشگاه بین المللی المصطفی ترجمه و توسط انتشارات المصطفی منتشر و در اختیار علاقمندان و طالبان علم و حقیقت قرار گرفت.