پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
تاریخ مطلب : 1398/04/29
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : عمومی پژوهشگاه
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر‌ حسن رضایی تبیین کرد

رئیس پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی، در نخستین هم‌اندیشی اندیشه‌های راهبردی فضلا و اندیشه‌ورزان المصطفی تصریح کرد: اندیشکده‌های راهبردی المصطفی با هدف مشارکت دغدغه‌مندان المصطفی راه‌اندازی شده و هزینه مالی زیادی نداشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر‌ حسن رضایی با بیان این که شوراهای منطقه‌ای المصطفی در حوزه فعالیت‌های اندیشکده‌ها مشارکت جدی دارند، ابراز داشت: دغدغه‌مندی طلاب و اندیشه‌ورزان المصطفی، از مهم‌ترین ویژگی‌های اعضای اندیشکده‌های راهبردی المصطفی به شمار می‌رود.
رئیس پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی احساس مسئولیت و رسالت را از دیگر ویژگی‌های اعضا و فعالان اندیشکده‌های راهبردی المصطفی برشمرد و یادآور شد: ضمن نقد و بررسی دیدگاه‌های طلاب و دانش‌پژوهان المصطفی در این اندیشکده‌ها، کیفی‌سازی برنامه‌های المصطفی از مهم‌ترین اهداف تأسیس این اندیشکده‌ها به شمار می‌رود.
وی احساس خودی بودن طلاب و نخبگان المصطفی با بدنه آن را، از آورده‌های تأسیس اندیشکده‌ها عنوان و تصریح کرد: در این اندیشکده‌ها، ضمن یکی کردن اهداف خود با اهداف سازمانی و درک سختی‌ها و محدودیت‌ها، همراه و همنوا با سازمان، برنامه‌های منسجم و هدفمندی برای فعالیت‌ها ارائه می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین رضایی توجه به فعالیت‌های گروهی و جمعی را از خاستگاه‌های اندیشکده‌های راهبردی برشمرد و ابراز داشت: تمرین فعالیت جمعی به عنوان الزامات عرصه بین‌الملل،از مهم‌ترین ثمرات تأسیس اندیشکده‌هاست.
وی افزود: از یکی از علما پرسیدند: اعلم چه کسی است؟ وی در پاسخ گفت: آنچه در این عصر مهم است، علمدار است؛ باید دیدی علم اسلام اکنون در دست چه کسی است. باید به صورت فعالیت جمعی و گروهی به وی کمک کرد.
رئیس پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی، در بخش پایانی سخنان خود، با بیان این که کلان‌نگری در اندیشه‌ورزی، از ویژگی‌های شاخص اعضای اندیشکده‌های المصطفی است، اظهار داشت: امیدواریم ضمن حرکت به سوی اهداف ترسیم‌شده، به توسعه‌های کمی و کیفی دست‌یافته، از ظرفیت طلابی که اندیشه‌های راهبردی دارند، حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد.