پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
تاریخ مطلب : 1399/09/22
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : پژوهشکده مطالعات منطقه ای
دکتر محسن محمدی بیان کرد:

: یکی از مهم ترین مسائل پاکستان، افراط گرایی است که ابعاد منطقه ای و بین المللی پیدا کرده است. برخی این مسئله را با ابعاد دینی و فکری، معرفتی بررسی می کنند ولی نباید از ابعاد سیاسی و اجتماعی این موضوع غافل شد.

نشست علمی"زمینه‌های سیاسی اجتماعی گسترش افراط گرایی در جریان‌های دینی ـ معرفتی پاکستان"،با ارائه "حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن محمدی" با همت گروه علمی آسیا و اقیانوسیه پژوهشکده مطالعات منطقه ای پژوهشگاه در پژوهشگاه بین المللی المصطفی به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

در این نشست دکتر محسن محمدی پژوهشگر همکار پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص) اظهار داشت: یکی از مهم ترین مسائل پاکستان، افراط گرایی است که ابعاد منطقه ای و بین المللی پیدا کرده است. برخی این مسئله را با ابعاد دینی و فکری، معرفتی بررسی می کنند ولی نباید از ابعاد سیاسی و اجتماعی این موضوع غافل شد.


وی همچنین با طرح این پرسش که زمینه های اجتماعی افراط گرایی در جریان های دینی معرفتی پاکستان چیست؟، گفت: شاید اگر پاکستان همسایه افغانستان نبود، هیچ گاه دچار افراط گرایی نمی شد. حضور شوری در افغانستان باعث باز شدن پای امریکا به پاکستان شد. پاکستان تبدیل به پایگاهی برای حضور امریکا و مقابله با شوروی در افغانستان گردید. مبارزه میان امریکا و شوروی سابق نیازمند تقویت مفاهیمی چون جهاد در این منطقه بود. جنگ با شوروی تمام شد اما مجاهدان مسلح باقی ماندند.


پژوهشگر همکار پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص) افزود: از طرف دیگر پاکستان در کنار ایران قرار دارد و انقلاب اسلامی ایران و افزایش تاثیر گذاری انقلاب اسلامی و شیعیان در پاکستان سبب تحریک رقبای سنتی ایران گردید که نتیجه آن افزایش افراطی گری در میان اهل سنت شد.
دکتر محمدی اظهار داشت هندوستان همسایه افغانستان است و منازعات تاریخی میان این دو کشور بر سر کشمیر سایقه دیرینه دارد و حضور جهادگران افراطی می تواند زمینه ای برای دست برتر داشتن در مورد منازعاتی این چنینی ایفاء نماید.


پژوهشگر همکار پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص) در مورد منازعات قبیله ای بیان داشت: این امر در پاکستان به جهت اینکه این کشور یک کشور تازه تاسیس است و هنوز هویت ملی در آن به صورت جدی شکل نگرفته می باشد و قومیت و مرزبندی های قومی و جدای انگاری ها خود کمک ویژه ای به این افراط گرایی می نماید.


وی در پایان خاطر نشان کرد: یکی از مهم ترین کنش گران سیاسی در پاکستان ارتش می باشد تحلیل این کشور بدو ن توجه به ارتش ناقص می باشد. و همینطور مدارس علمیه و فرهنگ و هویت سیاسی از مهم ترین عوامل سیاسی _ اجتماعی هستند که افراط گرایی را در پاکستان ایجاد و تقویت کرده اند.