پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
تاریخ مطلب : 1399/08/19
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : اداره کل ترجمه
رونمایی از کتاب تفسیر المقارن

به همت اداره کل ترجمه پژوهشگاه بین المللی المصطفی کتاب ارزشمند «تفسیر المقارن» از زبان فارسی به زبان عربی ترجمه و آماده انتشار گردید.

این کتاب که حاصل تلاش مترجم محترم آقای صالح بدراوی است؛ ترجمه کتاب « تفسیر تطبیقی (بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن و معارفی از آیات در دیدگاه فریقین)» اثر مولف محترم آقای فتح الله نجارزادگان می‌باشد.
این کتاب در 5 فصل تنظیم شده است که شامل مبانی مشترک شیعه و اهل سنت در تفسیر، مبانی خاص هر یک از فریقین در تفسیر قرآن (مانند حجیت عقل، سنت اهل بیت، قول صحابه و... در تفسیر)، مطالعه تطبیقی تفسیر آیه عصمت از نگاه فریقین، مطالعه تطبیقی تفسیر آیه غار و راهنمای مطالعه تطبیقی تعداد دیگری از آیات قرآن کریم در تفاسیر فریقین می باشد.
قرار است از این کتاب در هفته پژوهش در پژوهشگاه بین المللی المصطفی رونمایی شده و سپس توسط انتشارات بین المللی المصطفی منتشر گردد.