پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
تاریخ مطلب : 1399/08/07
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : عمومی پژوهشگاه
ترجمه و انتشار کتاب "معارف الاسلام" به زبان فرانسوی

به همت اداره کل ترجمه پژوهشگاه بین المللی المصطفی کتاب آموزشی "معارف الاسلام" از عربی به فرانسوی ترجمه و با عنوان "Les connarssances Islamiques " در انتشارات جامعه المصطفی منتشر و در اختیار مخاطبین قرار گرفت.

کتاب آموزی "معارف الاسلام" توسط مرکز نون للتألیف و‌الترجمة در لبنان تالیف و منتشر گردیده است. این کتاب یکدوره از معارف اسلامی از نگاه اهل بیت علیهم السلام را در ضمن 73 درس و 6 محور (عقاید10 درس، اخلاق 14درس، فقه 14درس، سیره 14 درس، مفاهیم 8درس و مباحث قرآنی 13 درس) بیان نموده است.

دانشگاه اسلامی کنگو از مجموعه های وابسته به جامعه المصطفی العالمیه با همکاری اداره کل ترجمه پژوهشگاه و با حمایت مالی خیرین فرهنگی توسط  جناب اقای دکتر سید محمد ذوالفقاری به فرانسوی ترجمه گردید و در تابستان سال 1399 در انتشارات بین المللی المصطفی با عنوان "Les connarssances Islamiques" در 277 صفحه منتشر گردید