پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
تاریخ مطلب : 1399/02/28
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : عمومی پژوهشگاه
برگزاری نشست علمی (بصورت مجازی )

پژوهشکده ادیان و فرق نشست علمی (بصورت مجازی ) با موضوع آئین هندو در دنیای مدرن به زبان انگلیسی برگزار می کند

گروه علمی – پژوهشی ادیان شرق ؛ پژوهشکده ادیان و فرق پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)  با مشارکت گروه اندیشه اسلامی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی در نظر دارد در روز چهارشنبه مورخ 1399/2/31 ساعت 11 صبح  نشست علمی (بصورت مجازی ) با موضوع آئین هندو در دنیای مدرن به زبان انگلیسی با سخنرانی جناب آقای دکتر حمید رضانیا برگزار نماید

لذا از عموم فرهیختگان و علاقمندان جهت شرکت دعوت بعمل می آید 

 لینک نشست :  http://miuvc.ir/irimeetings