پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
تاریخ مطلب : 1398/11/02
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : پژوهشکده مطالعات منطقه ای
<#f:7085/>

جلسه تودیع و معارفه مدیر پژوهشکده مطالعات منطقه ای، در پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص) برگزار شد

جلسه تودیع و معارفه مدیر پژوهشکده مطالعات منطقه ای، با حضور ریاست محترم پژوهشگاه، مدیر سابق، مدیر جدید، پژوهشگران پژوهشکده و برخی از مدیران و معاونین پژوهشگاه، در سالن اجتماعات پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص) برگزار شد.

در این جلسه از زحمات جناب آقای دکتر مهدی نژاد تقدیر شده و برای مدیر جدید جناب آقای دکتر علیرضا مقدم آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون گردید.