پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
دانشنامه دیدگاه ها و مسائل نوین در فقه امامیه
بخش پژوهشی : علوم اسلامی
پژوهشگر : وحدتی شبیري
دانشنامه دیدگاه ها و مسائل نوین در فقه امامیه
منهاج البلاغه
بخش پژوهشی : دفتر کل تدوین متون درسی
پژوهشگر : سید حمید جزایري
منهاج البلاغه
فرهنگ اصطلاحات اصول فقه
بخش پژوهشی : اسلام و غرب
پژوهشگر : هدایی
فرهنگ اصطلاحات اصول فقه
نرم افزار اقلیم شناسی فرهنگی
بخش پژوهشی : مطالعات منطقه ای
پژوهشگر : متولیان
نرم افزار اقلیم شناسی فرهنگی
بررسی ظرفیت هاي تمدنی انقلاب اسلامی و چالش ها پیش رو
بخش پژوهشی : علوم انسانی
پژوهشگر : رضا رمضان نرگسی
بررسی ظرفیت هاي تمدنی انقلاب اسلامی و چالش ها پیش رو