پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
 • عوامل و زمينه‌هاي پيشرفت اسلام درعصر نبوي
  • کلید واژگان : <#f:7052/>
  • موضوعات: سایر؛,علوم پایه: فن‌آوری ؛,علوم انسانی: روان‌شناسی ؛,علوم فلسفی-کلامی: هستی شناسی ؛,علوم اسلامی: فقه و اصول ؛,مطالعات منطقه ای و بین المللی: مطالعات آفریقا و عربی ؛
  • سال نشر : <#f:7053/>
 • از دير زمان تا کنون موضوع علل پيشرفت اسلام توجّه انديشمندان و متفکران جهان را به خودش جلب نموده و اين سوال براي انسان مطرح بوده که اسلام با کدام نيرو و قدرت و امکانات توانست آن همه سرزمينهاي وسيع را در مدت بسيار کوتاه فتح نمايد و انسانهاي آزادة دنيا را تحت نفوذ فکري خود در آورد؟
 • از دير زمان تا کنون موضوع علل پيشرفت اسلام توجّه انديشمندان و متفکران جهان را به خودش جلب نموده و اين سوال براي انسان مطرح بوده که اسلام با کدام نيرو و قدرت و امکانات توانست آن همه سرزمينهاي وسيع را در مدت بسيار کوتاه فتح نمايد و انسانهاي آزادة دنيا را تحت نفوذ فکري خود در آورد؟
  همين سوال مسأله اصليِ اين پژوهش نيز هست. البته در خصوص عصر نبوي؛ يعني عوامل پيشرفت اسلام درعصر نبوي چه بوده است؟ فرضية اين تحقيق اين است که عوامل متعددي در پيشرفت اسلام نقش داشته است که اهمّ آنها عبارت است از :
  1. خلأها و کاستي‌هاي عصر جاهليّت،
  2. اخلاق پسنديده پيامبراکرم(صلي‌الله عليه‌ وآله)،
  3. نقش تأثيرگذاري قرآن و سائر معجزات پيامبر(صلي‌الله عليه‌ وآله)،
  4. ويژگي‌هاي‌اسلام(سهولت وسادگي، معارف واحکام اسلام، فطري بودن اسلام، اهتمام به مساوات و برابري، اسلام منادي وحدت و همبستگي و...)،
  5. عشق و دلدادگي مسلمانان در عصر پيامبراکرم(صلي‌الله عليه‌ وآله)،
  6. روحيه ايثار و فداکاري‌مسلمانان درعصر پيامبراکرم(صلي‌الله عليه‌ وآله)،
  7. موقعيت شهرمکه به عنوان يک ايستگاه تجاري در تقاطع راهها و نيز به عنوان بزرگترين مرکز اطلاع رساني و تبادل افکار در سطح جزيرةالعرب و حتي فراتر از آن.
  وامّا نتيجة اين تحقيق، اثبات همه فرضيه‌هاي فوق است.

   

  • <#f:7057/> : <#f:7058/>
  • <#f:7059/> : <#f:7060/>