پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
 • کارگاه آشنایی با مولفه های فرهنگی سازمانی
  • تاریخ برگزاری : 1396/12/06
  • نوع رویداد: 2.کارگاه تخصصی
  • درختواره موضوعی : سایر؛,علوم پایه: زمین‌شناسی ؛,علوم انسانی: تاریخ و تمدن ؛,زبان و ادبیات: فن سخنوری و خطابه ؛,علوم اسلامی: اعتقادات( خداشناسی ،راه‌شناسی و راهنماشناسی، معادشناسی و...) ؛
 • <#f:6979/>
 • آشنایی با مولفه های فرهنگی سازمانی

  • <#f:6991/> : <#f:6992/>
  • <#f:6993/> : <#f:6994/>
کارگاه آشنایی با مولفه های فرهنگی سازمانی
سخنران : آقای دکتر جعفر رحمانی
پژوهشکده : سایر
نشست نقش جهانگردی و جهان شناسی در رشد و توسعه تمدن اسلامی
سخنران : جناب حجت الاسلام محمد رضا کلان فریبایی
پژوهشکده : علوم اسلامی
نشست علمی «تحلیل و بررسی ظرفیت‌های جهان اسلام»
سخنران : جناب حجت الاسلام محسن محمدی
پژوهشکده : مطالعات منطقه ای
نشست علمی « تحلیلی بر وضعیت اسلام در قفقاز معاصر»
سخنران : دکتر محمد رضا کلانفریبایی
پژوهشکده : علوم اسلامی
نشست علمی «سبک مدیریت و رهبری در مراکز آموزشی بین‌المللی»
سخنران : جناب آقای دکتر جعفر رحمانی
پژوهشکده : علوم انسانی
نشست علمی «زنان و زیارت قبور از منظر فقه مذاهب اسلامی»
سخنران : جناب آقای دکتر مهدی درگاهی
پژوهشکده : علوم اسلامی
نشست علمی «تحلیل و بررسی جغرافیای جهان اسلام»
سخنران : جناب آقای کتر حسن رضایی
پژوهشکده : مطالعات منطقه ای
جریان شناسی گفتمان اسلام سیاسی در اهل سنت
سخنران : حجت‌الاسلام یزدانی
پژوهشکده : علوم انسانی
«گستره تهاجم وهابیت علیه شیعه پس از انقلاب اسلامی
سخنران : حجت‌الاسلام یزدانی
پژوهشکده : علوم اسلامی