• نشست جریان شناسی فرهنگی، دینی بوسنی و هرزگوین
 • نشست جریان شناسی فرهنگی، دینی بوسنی و هرزگوین به همت پژوهشکده مطالعات منطقه ای پژوهشگاه بین المللی المصطفی و با حضور دکتر محمد رضا آرام، رایزن فرهنگی سابق ایران در بوسنی و هرزگوین و دکتر مرتضی اشرافی دبیر علمی این نشست و پژوهشگران پژوهشکده مطالعات منطقه ای برگزار شد.
 • دکتر مرتضی اشرافی دبیر علمی این نشست در ابتدای این جلسه اظهار داشت: بوسنی و هرزگوین از کشورهای منطقه بالکان بوده و از شمال و غرب با کرواسی، از شرق با صربستان و از جنوب با مونته نگرو و دریای آدریانیک همسایه می باشد.

  دبیر علمی نشست جریان شناسی فرهنگی، دینی بوسنی و هرزگوین افزود: وجود این کشور در منطقه جغرافیایی خاص و منابع  طبیعی ویژه خصوصا جنگل ها و مراتع، بوسنی و هرزگوین را به عنوان کشوری مهم در منطقه بالکان تبدیل نموده است.

  وی با بیان این که کشور بوسنی کمربند مرزی ادیان، مذاهب، فرهنگ ها و تمدن های مختلف است، اظهار داشت: 48 درصد از مردم این کشور بوسنیایی، 37 درصد صرب  و حدود 15 درصد کروات هستند؛ در این میان 15 درصد از جمعیت کشور بوسنی و هرزگوین کاتولیک، 31 درصد ارتدوکس و بیش از 40 درصد از آن را مسلمانان تشکیل می دهند.

  دکتر مرتضی اشرافی به اهمیت جریان شناسی فرهنگی دینی کشور بوسنی و هرزگوین اشاره نمود و خاطرنشان کرد: بازسازی چند فرهنگی جدیدی که در بوسنی و هرزگوین و بر اساس سه قومیت مذکور  صورت می پذیرد، سیاسی است.

  وی افزود: سیاست های قومی در این کشور با ایدئولوژی های قومیت گرایانه خود صرب ها و کروات ها، بوشنیاکها را به گروه های فرهنگی تبدیل می کند، که خود اساس مشروعیت بخشیدن به این سیاست ها شدند.

  دکتر اشرافی دبیر علمی این نشست در پایان تصریح کرد: در این نشست به دنبال بررسی مؤلفه هایی مانند نمادها، زبان، ارزش ها، هنجارها و آیین های فرهنگی و دینی بوسنی و هرزگوین در راستای جریان شناسی فرهنگی دینی این کشور هستیم؛ تا با ارائه تصویری کلی از مؤلفه های فرهنگی دینی بوسنی و هرزگوین، زمینه ای برای شناخت، فهم و توصیف جریان های مؤثر در فرهنگ و ملت بوسنی به دست آید.

   

  • <#f:6991/> : <#f:6992/>
  • <#f:6993/> : <#f:6994/>