پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
  • نشست علمی نظریه‏ پردازی امتناع اتحاد راهبردی با اسلام‌گرایان اهل سنت
  • با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، وحدت شیعه و سنی به عنوان یکی از اهداف مهم و راهبردی آن مطرح شد. تاریخ معاصر مسلمانان پر است از ماجراهای اختلاف‏افکن مذهبی، قومی و نژادی که عمدتاً از جانب استعمارگران دامن زده می‏شد. اکنون نیز آنچه در جهان اسلام شاهد هستیم از همین نوع است که عده‏ای با نام اسلامگرایی ریشۀ اختلافات را در میان مسلمانان تقویت می‏کنند. هرچند در جهان اسلام طیف‏های گوناگونی از عقاید و باورها به وجود آمده است، اما بخش عمدۀ مردم منطقه مسلمانانی معتقد به اصول مشترک با هم هستند. برگزاری همایش‏ها، ارتباط‏گیری با سایر مسلمانان در ایام حج و کارهایی ازاین دست، البته در تقویت بنیان‏های وحدت مؤثر بوده است. اما گاهی به نظر می‏رسد که برخی از اهل سنت به موضوع وحدت میان مسلمانان نگاهی تاکتیکی و مقطعی دارند؛ نه نگاهی پایدار و همیشگی. این خود، زمینه‏ای برای بروز اختلافات جدید یا بازگشت اختلافات قدیمی است. بسیاری از جریانات فکری در جهان اسلام واکنش‏هایی در برابر جریان‏های دیگر بوده است؛ به علاوۀ اینکه نوع تعامل پیروان مذاهب با هم در منفی یا مثبت بودن نگرش آنان با هم تأثیر فراوان داشته است. بسیاری از اختلافات دو مذهب مهم اسلامی نیز به دلیل عدم آشنایی با وضعیت فکری و فرهنگی یکدیگر بوده است. به رغم تفاوت دیدگاهی که در خصوص امکان یا امتناع وحدت راهبردی میان شیعه و سنی میان صاحب‏نظران وجود دارد باید کوشید که تا حد ممکن نیل به آن را تسهیل کرد.
  • <#f:6987/>
    • <#f:6991/> : <#f:6992/>
    • <#f:6993/> : <#f:6994/>
نشست علمی حقوق اقلیت‏های مذهبی در هند
سخنران : دکتر غیور الحسن
پژوهشکده : مطالعات منطقه ای
نشست علمی نظریه‏ پردازی امتناع اتحاد راهبردی با اسلام‌گرایان اهل سنت
سخنران : آقایان مسعود اسداللهی، جعفر قنادباشی و سید روح‏الله رضوی
پژوهشکده : مطالعات منطقه ای
نشست مهدویت، جریان‏ها و مذاهب اسلامی
سخنران : دکتر عزالدین رضانژاد، دکتر قنبرعلی صمدی و دکتر محمد شهبازیان
پژوهشکده : علوم اسلامی
کارگاه آشنایی با مولفه های فرهنگی سازمانی
سخنران : آقای دکتر جعفر رحمانی
پژوهشکده : سایر
نشست نقش جهانگردی و جهان شناسی در رشد و توسعه تمدن اسلامی
سخنران : جناب حجت الاسلام محمد رضا کلان فریبایی
پژوهشکده : علوم اسلامی
نشست علمی «تحلیل و بررسی ظرفیت‌های جهان اسلام»
سخنران : جناب حجت الاسلام محسن محمدی
پژوهشکده : مطالعات منطقه ای
نشست علمی « تحلیلی بر وضعیت اسلام در قفقاز معاصر»
سخنران : دکتر محمد رضا کلانفریبایی
پژوهشکده : علوم اسلامی
نشست علمی «سبک مدیریت و رهبری در مراکز آموزشی بین‌المللی»
سخنران : جناب آقای دکتر جعفر رحمانی
پژوهشکده : علوم انسانی
نشست علمی «زنان و زیارت قبور از منظر فقه مذاهب اسلامی»
سخنران : جناب آقای دکتر مهدی درگاهی
پژوهشکده : علوم اسلامی
نشست علمی «تحلیل و بررسی جغرافیای جهان اسلام»
سخنران : جناب آقای کتر حسن رضایی
پژوهشکده : مطالعات منطقه ای
جریان شناسی گفتمان اسلام سیاسی در اهل سنت
سخنران : حجت‌الاسلام یزدانی
پژوهشکده : علوم انسانی
«گستره تهاجم وهابیت علیه شیعه پس از انقلاب اسلامی
سخنران : حجت‌الاسلام یزدانی
پژوهشکده : علوم اسلامی