پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
«گستره تهاجم وهابیت علیه شیعه پس از انقلاب اسلامی
برگزارکننده : علوم اسلامی
سخنران : حجت‌الاسلام یزدانی
تاریخ برگزاری : 1397/10/23
جریان شناسی گفتمان اسلام سیاسی در اهل سنت
برگزارکننده : علوم انسانی
سخنران : حجت‌الاسلام یزدانی
تاریخ برگزاری : 1397/10/26
نشست علمی «تحلیل و بررسی جغرافیای جهان اسلام»
برگزارکننده : مطالعات منطقه ای
سخنران : جناب آقای کتر حسن رضایی
تاریخ برگزاری : 1394/10/19
نشست علمی «زنان و زیارت قبور از منظر فقه مذاهب اسلامی»
برگزارکننده : علوم اسلامی
سخنران : جناب آقای دکتر مهدی درگاهی
تاریخ برگزاری : 1394/10/26
نشست علمی «سبک مدیریت و رهبری در مراکز آموزشی بین‌المللی»
برگزارکننده : علوم انسانی
سخنران : جناب آقای دکتر جعفر رحمانی
تاریخ برگزاری : 1394/10/02
نشست علمی « تحلیلی بر وضعیت اسلام در قفقاز معاصر»
برگزارکننده : علوم اسلامی
سخنران : دکتر محمد رضا کلانفریبایی
تاریخ برگزاری : 1394/10/16
نشست علمی «تحلیل و بررسی ظرفیت‌های جهان اسلام»
برگزارکننده : مطالعات منطقه ای
سخنران : جناب حجت الاسلام محسن محمدی
تاریخ برگزاری : 1394/10/17
نشست نقش جهانگردی و جهان شناسی در رشد و توسعه تمدن اسلامی
برگزارکننده : علوم اسلامی
سخنران : جناب حجت الاسلام محمد رضا کلان فریبایی
تاریخ برگزاری : 1394/09/19
کارگاه آشنایی با مولفه های فرهنگی سازمانی
برگزارکننده : سایر
سخنران : آقای دکتر جعفر رحمانی
تاریخ برگزاری : 1396/12/06