تاریخ مطلب : 22/01/2019
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه :

وظيفه كلي این معاونت ساماندهي امور پژوهشی و طرح‌های تحقیقاتی است .

وظيفه كلي این معاونت ساماندهي امور پژوهشی و طرح‌های تحقیقاتی است. همچنین تنظيم سياست‌های پژوهشگاه (هماهنگ با سياست‌هاي جامعه المصطفی العالمیه) و نظارت بر حسن اجراي آئین‌نامه‌ها و ضوابط و مقررات علمی- پژوهشی را بر عهده دارد.
بخش‌های زیرمجموعه‌ی معاونت پژوهش عبارت است از:
1- کارشناس مسئول امور پژوهشی
2- کارشناس اسناد علمی
3- کارشناس نشست‌ها و همایش‌های علمی
4- کارشناس نشریات و چاپ و نشر
5- کارشناس مسئول برنامه‌ریزی و ارزیابی
6- کارشناس برنامه‌ریزی ، نیازسنجی و ارزیابی
7- مدیریت کتابخانه جامع
8- کارشناسان کتابداری و بانک اطلاعات و اطلاع‌رسانی کتابخانه