تاریخ مطلب : 02/11/1397
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه :

اداره کل تدوین متون درسی به عنوان تنها مجری فعالیت در حوزه تألیف و تدوین متون درسی موردنیاز المصطفی(ص)، در نظر دارد

اداره کل تدوین متون درسی به عنوان تنها مجری فعالیت در حوزه تألیف و تدوین متون درسی موردنیاز المصطفی(ص)، در نظر دارد بستر ارتقاء و رونق‌بخشی به متون درسی با محتوای دینی را با بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از تمامی توان و ظرفیت و تجارب صاحب‌نظران و نخبگان، فراهم نماید. این اداره کل با 3 بخش «تدوین متون» ، «ارزیابی محتوایی متون» و «آماده‌سازی متون» مشغول به فعالیت است.
تدوین و انتشار ده‌ها عنوان متن درسی، از افتخارات این بخش است که از بین 377 کتاب منتشره، 98 جلد مربوط به دفتر برنامه‌‌ریزی آموزشی مرکز جهانی علوم اسلامی بوده،‌ 138 جلد (چاپ در داخل و خارج کشور) مربوط به تدوین متون درسی سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور بوده، 33 جلد از کتب چاپ‌شده در زمان تأسیس جامعه المصطفی(ص) بوده و 108 جلد کتاب چاپ‌شده هم مربوط به پژوهشگاه می‌باشد.