پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)


تاریخ مطلب : 22/01/2019
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه :

رئیس پژوهشگاه توسط ریاست محترم جامعه المصطفی(ص) تعیین و منصوب می‌گردد

حوزه ریاست
رئیس پژوهشگاه توسط ریاست محترم جامعه المصطفی(ص) تعیین و منصوب می‌گردد. در ساختار کنونی واحدهای زیر توسط بخش ریاست اداره می گردند:

دفتر ریاست
ارتباطات و بین‌الملل
اداره فناوری اطلاعات و پژوهشگاه مجازی
امور مربوط به منابع انسانی
نشریه بین‌المللی المصطفی
آموزش‌های پژوهش محور
دبیرخانه جشنواره شیخ طوسی(ره)

 

ارتباط با پژوهشگاه

ارتباط با رئیس پژوهشگاه

پژوهشگاه در یک نگاه

پایگاه های مرتبط
جامعه المصطفی العالمیه
جشنواره شیخ طوسی
دبیرخانه گفتگوی ادیان

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه المصطفی وابسته به جامعه المصطفی العالمیه می باشد .