پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
<#f:7014/>


تاریخ مطلب : 1399/09/22
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : 0 . عمومی پژوهشگاه

در طول تاریخ اسلام، عالمان، مبلغان و مجاهدان زیادی برای انجام رسالت خویش هجرت از وطن را برگزیده و با تحمل رنج و مشقت‌های فراوان در نشر و ترویج اسلام و مذهب اهل بیت(ع) کوشیده‌اند. این سابقه‌ی هجرت برای تبلیغ دین اسلام به زمان حیات رسول مکرم اسلام(ص) می‌رسد. تبلیغ معارف دین با ایجاد اولین دانشگاه اسلامی توسط امام باقر(ع) و امام صادق(ع) شکلی منسجم‌تر و بعدها با تاسیس حوزه علمیه نجف اشرف به دست شیخ طوسی(ره) استوار شد و با تشکیل حوزه علمیه قم تا کنون ادامه یافته است.


امروز حوزه علمیه قم با فرصتی که انقلاب اسلامی ایران برای آن ایجاد کرده است امکان گسترش معارف دین را بیش از پیش یافته است. تاسیس جامعه المصطفی(ص) در قم زمینه‌ای خوب برای معرفی اسلام و تشیع به جهان است؛ به همین منظور، مبلغان و مدرسانی از حوزه قم و زیر نظر جامعه المصطفی(ص) به گوشه و کنار جهان - از آفریقا تا آسیا و از اروپا تا آمریکا - سفر کرده و با تاسیس مدارس عصری، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌های علوم انسانی و اسلامی و یا با تبلیغ و برگزاری دوره‌های کوتاه مدت مشغول انجام وظیفه‌ی دینی و سازمانی خود می‌گردند.


برای ثبت خاطرات، اطلاعات و تجربیات ذی قیمتی که این مبلغان و مدرسان در طول سفرهای خود اندوخته اند، مسئولان المصطفی(ص) تصمیم گرفتند تا طرحی را با عنوان مستندسازی تجربیات مدیران اعظامی اجرا کنند که در واقع تاریخ شفاهی المصطفی(ص) است. تا کنون در این طرح با بیش از 70 مامور اعزامی، 200 ساعت مصاحبه صوتی و تصویری انجام گرفته است. این مصاحبه‌ها بعد از یک فرآیند طولانی شامل پیاده‌سازی، بازنویسی، ویرایش جامع علمی، ادبی و صوری آماده و منتشر می‌شوند. تا کنون بیش از 150 ساعت از این مصاحبه‌ها پیاده‌سازی و 23 مصاحبه نیز شکل نهایی گرفته و در قالب منشورات داخلی المصطفی(ع) منتشر گردیده است.