پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)


تاریخ مطلب : 1398/05/05
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : 0 . عمومی پژوهشگاه

 

در دیدگاه اسلامی گفتگوی بین ادیان به عنوان یک وظیفه دینی تعریف شده و بایسته است مسلمانان به حکم قرآن کریم با حکمت و دانایی به سمت مسیر الهی دعوت نمایند و در این گفتگوها بر مشترکات خود با پیروان سایر ادیان پای فشارند و بر دیگران برتری و تفوق نجویند و از همه مهمتر حق را کسوت باطل نپوشانند و آن را عالمانه کتمان ننمایند.

این دستورات نورانی الهی علاوه بر بیان آداب، به متولیان گفتگو نیز رهنمون می گردد. چرا که رعایت این جوانب مقدور و میسر نیست مگر بر اولیای الهی، عالمان و دین شناسان. از این رو جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان پیشگام و جلودار گفتمان عالمانه اسلام شیعی و حوزه ی علمیه ی عقل محور و اعتدال گرای تشیع، این مهم را در پیشانی وظایف خود قرارداده و به آن اهتمام و توجه ویژه داشته و دارد.


از این رو با هدف هماهنگی و سازماندهی فعالیت های همسو در صفوف و مراکز مختلف جامعه در داخل و خارج کشور و تعریف و تعیین خط مشی و اهداف یکسان و متجانس، تاسیس دبیرخانه گفتگوی ادیان با رویکردی علمی و پژوهشی در پژوهشگاه بین المللی المصطفی در دستورکار قرار گرفت و در سال 97 راه اندازی گردید.

در همین مدت کوتاه این مجموعه بحمدالله توفیقات ارزشمندی را در مسیر ساماندهی و تجمیع حجم گسترده ای از اقدامات صورت گرفته، برنامه ریزی برای اقدامات هدفمند آینده و اجرای پروژه ها و برنامه های از پیش تعیین شده بدست آورد.