صفحه کادر علمی

مرتب سازی براساس :
 • قنبرعلی صمدی
  گروه علمی : مهدویت
  جایگاه : علوم اسلامی
  نوع عضویت : پژوهشگر همکار
  تاریخ بروزرسانی : 1397/10/3
 • رضا ابروش
  گروه علمی : آینده پژوهی
  جایگاه : علوم انسانی
  نوع عضویت : هیئت علمی
  تاریخ بروزرسانی : 1397/10/3
 • قنبرعلی صمدی
  گروه علمی : مهدویت
  جایگاه : علوم اسلامی
  نوع عضویت : پژوهشگر همکار
  تاریخ بروزرسانی : 1397/10/3
 • رضا ابروش
  گروه علمی : آینده پژوهی
  جایگاه : علوم انسانی
  نوع عضویت : هیئت علمی
  تاریخ بروزرسانی : 1397/10/3