تاریخ مطلب : 24/01/2019
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : 0 . عمومی پژوهشگاه
فراخوان

فراخوان جشنواره با موضوع «نقش المصطفی و فارغ التحصیلان آن در گسترش علوم اسلامی در جهان» با ریز موضوعات اعلام شد.