پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)

فهرست آمار | بروز شده در تاریخ 1396/11/28

ردیف عنوان آمار
1 هئیت علمی 25
2 کتب چاپ شده 755
3 نشریات چاپ شده 900
4 نشریه 5
5 طرح های مصوب 980
6 طرح های در دست اجرا 36
7 آثار انقلاب اسلامی 50
8 همکاری های علمی 21
9 مقالات منتشره 450
10 کتب آموزشی 36
11 کتب ترجمه 104
12 پژوهشگران همکار 39