پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
<#f:7014/>


تاریخ مطلب : 1399/10/29
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : 0 . عمومی پژوهشگاه

 

عزیزان در صورت داشتن سوال در حوزه عضویت یا موجودی کتاب علاوه بر مراجعه حضوری به میز امانت، می‌توانند از دو طریق دیگر نیز اقدام کنند:

1- مراجعه به نشانی ذیل در اینترنت و طرح سوال خود

 http://dlib.miu.ir

2- تماس تلفنی با شماره 32133176- 025