پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
<#f:7014/>


تاریخ مطلب : 1399/10/29
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : 0 . عمومی پژوهشگاه

علاقه‌مندان برای جستجوی کتابهای مورد نظر خود می توانند علاوه بر مراجعه حضوری و استفاده از بانک اطلاعات موجود در سالن مطالعه کتابخانه، به شکل غیر حضوری هم با مراجعه به پایگاه اینترنتی کتابخانه جامع المصطفی به نشانی http://dlib.miu.ir از آخرین وضعیت موجودی کتاب درخواستی خود در کتابخانه جامع المصطفی و نیز 58 کتابخانه دیگر از کتابخانه های مراکز مختلف آموزشی تربیتی جامعه المصطفی (شامل 27 کتابخانه در 7 شهر داخل کشور و  32 کتابخانه در خارج از مرزهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران) اطلاع حاصل کنند.