پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
<#f:7014/>


تاریخ مطلب : 1398/02/10
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : 0 . عمومی پژوهشگاه
<#f:7010/>

<#f:7012/>

«آموزش پژوهش محور» که نمونه هاي آن در برخي از مراکز آموزشي و پژوهشي در کشور در حال اجرا است، به دو روش ذيل قابل تصور است:
الف) سبک آموزشي؛ به معناي آموزش خلاقيت محور از طريق پژوهش‌هاي ضمن آموزش:
اين نوع آموزش مبتني بر پرورش تفکر و خلاقيت فراگيران از طريق فعاليت هاي پژوهشي مانند: ارائه محتواي درسي به روش پژوهشي، ارائه سمينار، تحقيقات ضمن آموزش، پايان نامه نويسي ، مقاله نويسي و ... است، و در نظام جاري آموزشي المصطفی(ص) نيز به اين سبک از آموزش در تمامي مقاطع از کارداني تا دکتري و حتي سطح پنج، تا اندازه اي و بر حسب اقتضائات هر مقطع، توجه شده است.
اهداف مورد نظر در اين سبک عبارتند از:
1) ايجاد روحيه پرسشگري و فعال¬سازي دانش پژوه
2) تعميق و ماندگاري آموزش هاي ارائه شده
3) ايجاد تفکر خلاق در دانش پژوهان و تربيت پژوهشگر
4) ايجاد مهارت هاي پژوهشي در روند آموزش
5) استعداديابي و هدايت¬ افراد مستعد در امور پژوهشي
6) ارتقاء و بهينه سازي محتوايي پايان نامه¬ها، تحقيقات پاياني و توليد مقالات علمي
7) ايجاد ارتباط ساختاري و سامانمند ميان پژوهش و آموزش
8) کاربردي کردن پژوهش‌ها
در نظام جاري آموزشي المصطفي(ص) به اين سبک از آموزش تا اندازه اي توجه شده؛ به عنوان نمونه: رواج پايان نامه نويسي، تحقيق نگاري در ضمن آموزش، شکل گيري انجمن هاي علمي دانش پژوهان، انتشار نشريات علمي، برگزاري نشست ها و همايش هاي علمي، توسعه کتابخانه ها و بانک هاي اطلاعاتي و... .
ب. دوره دکتري پژوهشي:
در اين دوره¬ها که عمدتاً در مقاطع تحصيلات تکميلي ارائه و بدون حضور در کلاس يا
با حداقل حضور در کلاس ارائه مي شود، با اهداف خاصي، مراکز آموزشي داراي مجوزهاي رسمي، دوره هايي را با محوريت انجام پژوهش زير نظر اساتيد متخصص برگزار مي¬کنند و جامعه المصطفي(ص) نيز در چارچوب وظايف و مأموريت¬هاي محوله و به منظور تأمين اهداف ذيل، راه-اندازي اين دوره¬ها را در دستور کار قرار داده است:
1) هدفمند نمودن فرصت هاي مطالعاتي
2) تمرکز بر گرايش ها و رشته هاي ويژه و تخصصي
3) استفاده بهينه از زمان
4) تعميق پژوهش ها و توليد دانش جديد
5) توسعه پژوهش هاي ميان رشته اي
6) گسترش تعاملات ميان مراکز پژوهشي
7) اقتصادي و کاربردي کردن پژوهش ها

 اهداف اصلي برگزاري دوره دکتري پژوهشي:
1) ارتقاء دانش و سطح تحصيلات فارغ التحصيلان و اساتيد و مديران المصطفي در مراکز خارج
2) تأمين نيروي انساني پژوهشي پژوهشگاه و ديگر مراکزآموزشي و پژوهشي المصطفي(ص)
3) زمينه سازي براي افزايش ظرفيت توليد علم ديني در المصطفي(ص)
4) جهت دهي آموزش ها و افزايش توانمنديهاي علمي پژوهشي دانش آموختگان
5) كسب دانش و مهارت از طريق پژوهش هدفمند و نوآوري در يك رشته خاص
6) تربيت محققان و نظريه‌پردازان معاصر براي پاسخگويي به نياز تشنگان زلال معارف الهي
7) ايجاد فرصت براي دانش¬پژوهاني که امکان حضور فيزيکي بلندمدت در مراکز المصطفي را ندارند.

 سياست‌هاي برگزاري دوره دکتري پژوهشي:
• توجه به مأموريت هاي المصطفی(ص) در سطح جهاني و نياز هاي مخاطبان
• بهره‌گيري از تجربه دوره‌هاي دکتري آموزشي و وجود ظرفيت‌هاي علمي المصطفي
• توجه به پيشينه و قابليت هاي علمي دانش آموختگان المصطفي(ص) در جذب و پذيرش
• اهتمام به کيفيت علمي دوره دکتري پژوهشي
• ناظر بودن رساله علمي دوره دکتري به نيازهاي المصطفي
• هم راستا بودن واحدهاي آموزشي دوره با موضوع پژوهش

 شوراي علمي آموزش پژوهش محور:
با بهره گيري از ظرفيت هاي گروه هاي پژوهشي پژوهشگاه و گروههاي متناظر در مراکز آموزشي و پژوهشي المصطفي(ص) ، كليه ي امور آموزشي و پژوهشي دانش پژوهان تحت نظارت شوراي علمي آموزش پژوهش محور پژوهشگاه مي باشد. تصميم گيري در خصوص برگزاري دوره در هر رشته در هر سال تحصيلي پس از اعلام نظر گروه در شوراي علمي آموزش پژوهش محور پژوهشگاه صورت مي پذيرد.

 طول مدت دوره دكتري تخصصي پژوهشي:
طول مدت اين دوره 3 سال است. در اين دوره دانشجوبان با استفاده از مهارتهاي كسب شده در يك هدف تحقيقاتي يك يا چند پروژه ي تحقيقاتي را متناسب با اهداف پژوهشگاه انجام مي دهند كه از زمان پذيرفته شدن دانشجو پس از احراز شرايط لازم جهت ورود به دوره ي آغاز و با دفاع از پايان نامه ، ختم مي‌شود.

 پذيرش در دوره دکتري پ‍ژوهشي:
الف) برخورداري شرايط عمومي ورود به جامعه المصطفي ص
ب)داراي حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد مورد تاييد وزارت علوم
ج)داشتن صلاحيت علمي و پژوهشي(نحوه احراز بر اساس آيين نامه ورودي دکتري پژوهشگاه مي باشد) د)تسلط به يکي از زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي و تسلط داشتن به زبان خارجي
ه): پذيرش نهايي منوط به تصويب موضوع رساله و احراز توانايي وي توسط شوراي علمي
و) تعهد سپاري دانش‌پژوه به پژوهشگاه براساس فرم مصوب