پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
دکتر مرتضی اشرافی
گروه علمی : مطالعات آسیا و اقیانوسیه
جایگاه : مطالعات منطقه ای
نوع عضویت : پژوهشگر همکار
تاریخ بروزرسانی : -
اسمائیل رضوانی فر
گروه علمی : مطالعات جهانی
جایگاه : مطالعات منطقه ای
نوع عضویت : پژوهشگر همکار
تاریخ بروزرسانی : -
دکتر محسن محمدی
گروه علمی : مطالعات آسیا و اقیانوسیه
جایگاه : مطالعات منطقه ای
نوع عضویت : پژوهشگر همکار
تاریخ بروزرسانی : -
دکتر رضا لک زایی
گروه علمی : مطالعات شیعیان،حوزه‌های علمیه و روحانیت
جایگاه : مطالعات منطقه ای
نوع عضویت : پژوهشگر همکار
تاریخ بروزرسانی : -
دکتر حمید طالب
گروه علمی : مطالعات آمریکا و اروپا
جایگاه : مطالعات منطقه ای
نوع عضویت : پژوهشگر همکار
تاریخ بروزرسانی : -
دکتر سعید هاشمی نسب
گروه علمی : مطالعات آفریقا و عربی
جایگاه : مطالعات منطقه ای
نوع عضویت : پژوهشگر همکار
تاریخ بروزرسانی : -
جمال اشرفی
گروه علمی : مطالعات آفریقا و عربی
جایگاه : مطالعات منطقه ای
نوع عضویت : پژوهشگر همکار
تاریخ بروزرسانی : -
دکتر سید علیرضا عالمی
گروه علمی : مطالعات شیعیان،حوزه‌های علمیه و روحانیت
جایگاه : مطالعات منطقه ای
نوع عضویت : پژوهشگر همکار
تاریخ بروزرسانی : -
حسین مطهری محب
گروه علمی : مطالعات شیعیان،حوزه‌های علمیه و روحانیت
جایگاه : مطالعات منطقه ای
نوع عضویت : پژوهشگر همکار
تاریخ بروزرسانی : -
حجت الاسلام والمسلمین حمید صفار هرندی
گروه علمی : مطالعات آفریقا و عربی
جایگاه : مطالعات منطقه ای
نوع عضویت : هیئت علمی
تاریخ بروزرسانی : -